Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика

Випуск повністю
Астаф'єв О. Поетика М.-К. Сарбєвського в оцінці В. Рєзанова
Гармата А. Особливості динаміки образів у романі В. Наріжного "Бурсак"
Задорожна О. Постмодернізм як культурне та літературне явище кінця ХХ – початку ХХІ століть. Теоретичні засади постмодернізму
Климентова О. Специфіка вербальної сугестії на основі кореляції з відчуттям провини (на матеріалі українських молитов)
Романенко О. Семантичне дзеркало сну в українській високій і масовій літературі
Ткаченко О. "Вавилонські каїни" Василя Земляка як реалізація інтерпретаційної моделі "розбрату за землю"
Шаповал Г. "Запорожець за Дунаєм" Остапа Вишні: пародіювання як конструктивний принцип драмопису
Якименко О. Естетико-філософські координати творчості Наталі Романович-Ткаченко
Безпаленко А. Мовознавство серед інших природничих наук: інтерференція впливів
Наєнко Г. Смисл тексту: сучасний лінгвістичний вимір, передтермінологічна історія
Черненко Г. Лінгвокультурологічна експертиза в діаді "філологія – соціум"
Бурлака Н. Фольклорний концепт "доля" в уснопоетичних текстах та його рецепція у творчості поетів-романтиків 20-40-х років ХІХ століття
Грищенко І. Концепція етнічного Інакшого в дослідженні міжетнічного полілогу в народній прозі України
Івановська О. Комунікативна природа фольклорного тексту
Рудакова Н. Художні засоби героїзації образу козака у фольклорі
Салтовська Н. Велеризм як жанр української усної народної творчості
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;