Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика

Випуск повністю
Астаф'єв О. Еволюція форм ідентичності в текстах Д. Наливайка
Бігун О. Міфологема Єрусалима в поезії Т. Шевченка
Ленська С. Стратегії розвитку жанрових структур в українській малій прозі 1920-х років
Приліпко І. Духовенство й церква в історичному дискурсі Б. Лепкого
Ткаченко Р. Наукові екскурси як художній засіб у романі А. Кримського "Андрій Лаговський"
Якименко О. Засоби комічного в прозі Наталі Романович-Ткаченко
Наєнко Г. Текстовий дейксис у "Палінодії" Захарії Копистенського
Ніка О. Мовний узус і "проста мова"
Парасін Н. Когнітивні аспекти дослідження кольоропозначень
Письменна Ю. Концептуалізація ментальних категорій в національних лінгвокультурах: контрастивне дослідження
Руда Н. Категорія демінутивності в українській мові (формально-семантичний аспект)
Строкаль О. Особливості афіксальної деривації оказіональних вербативів у поетичних текстах Володимира Коломійця та Павла Мовчана
Грищенко І. Когнітивний потенціал фольклорної прози
Копаниця Л. Українська танцювальна мініатюрна лірика: культурні знаки поетичного тексту
Рудакова Н. Козак-герой у народній прозі: функціональна парадигма й система естетичних засобів творення художнього образу
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;