Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика

Випуск повністю
Бігун О. Іконічність художнього образу: Пресвята Трійця у творчості Т. Шевченка
Жигун С. Ніцшеанський дискурс повісті Б.Антоненка-Давидовича "Смерть"
Ленська С. Художнє моделювання трагедії ук раїнського селянства в малій прозі Д.Гуменної та І.Смолія
Сліпушко О. Ідейно-естетична платформа мистецької спадщини Т. Шевченка 1847–1861 рр
Хороб С. Фантастичний роман Марини та Сергія Дяченків "Ритуал" крізь призму міфологічного дискурсу
Гапченко О. Репрезентація полісемічних структур у внутрішньому лексиконі людини
Дем'яненко Н. Фразеологічні одиниці в засобах масової інформації (на матеріалі польської та російської мов)
Ніка О. Історичний корпус української мови: основні принципи створення
Семашко Т. Лінгвістична аргументація розмежування понять "стереотип" і "прототип"
Сірук О., Держанський І. Заячі назви у болгарській і українській народній ботаніці
Шулінова Л. Синестеземи в українськ ому медійному тексті мистецької тематики в інтернет-виданнях
Белюга Т. Село як полюс фольклорної трансмісії (у пошуках методологічного інструментарію)
Івановська О., Івановський П. Правотворчість як складник фольклорного феномену
Коломицева М. Польові фольклористичні дослідження Г. Нудьги 30-х років ХХ століття на матеріалах архівних фондів
Оверчук О. Державотворчі ідеї Т. Шевченка в діяльності та науковій концепції Південно-Західного відділу Російського географічного товариства
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;