Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Математика. Механіка

Випуск повністю
Мітін Д., Назаренко М. Фрактальна апроксимація у просторах L p , 0<p<1
Задоянчук Н., Касьянов П., Про роз'язність нелінійних еволюційних рівнянь з М-псевдомонотонними некоерцитивними
Єльченко Ю., Чайковський А. Диференціальне рівняння зі зсувом аргументу в просторі l 2 у випадку виродженого операторного коефіцієнта
Кічмаренко О., Скрипник Н. Нечіткі диференціальні рівняння з запізненням
Самусенко П. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференційних рівнянь з виродженням і точкою повороту
Омелян О. Інваріантність системи рівнянь хемотаксису відносно алгебри Галілея
Будницька Н., Пришляк О. Еквівалентність замкнених 1-форм на замкнених орієнтованих поверхнях
Банна О., Мішура Ю. Найпростіші мартингали найкращого наближення до дробового броунівського руху
Вижва З., Зражевський О. Про статистичне моделювання випадкових полів на площині
Кубайчук О. Асимптотика оцінки для баєсового порогу
Зайцев О., Хорошилов О. Уточнення методу розв'язання газодинамічних задач, що мають особливість на вільній межі
Мольченко Л., Лоос І., Індіамінов Р. Магнітопружне деформування ортотропних оболонок обертання з ортотропною електорпровідністю
Балога С. Асимптотична еквівалентність систем диференціальних рівнянь
Вакал Ю., Парасюк І. Оцінка хаусдорфової розмірності множини колмогорівських торів, частоти яких погано апроксимуються раціональними числами
Громик А., Конет І Інтегральні зображення розв'язків стаціонарних задач теплопровідності для обмежених багатошарових просторових областей
Попов В., Вакал, Є. Гап'як І. Застосмування методу граничних інтегральних рівнянь для крайових задач в областях з негладкими межами
Пришляк О. Функції загального положення на поверхнях з межею
Дереч В. Варіанти інверсних напівгруп скінченного рангу
Дарійчук, І. Рівномірна збіжність з ймвірністю одиниця вейвлет розкладу одного класу передгаусових випадкових процесів
Моклячук М., Щестюк Н. Робастна фільтрація однорідних та однорідно зв'язаних випадкових полів дискретного аргументу
Андрущенко В., Лібов Д., Якименко М. Дослідження спектрів пружних коливань коротких суцільних циліндрів
Антонова В., Зайцев О. Транспортування завихореною течією часточок зависі у куті
Мольченко Л., Лоос І., Корнєєв С. Нелінійне деформування кільцевої пластини змінної жорсткостів в магнітному полі
Наквасюк В. Задачі електропереносу з розривними роз'язками
П'ятецька О. Вплив теплових граничних умов на ефективність активного демпфірування коливань круглої пластини з жорстким закріпленням торців
До 70-річчя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка
До 65-річчя від дня народження Володимира Васильовича Кириченка
До 80-річчя з дня народження Антона Юрійовича Лучки
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;