Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Математика. Механіка

Випуск повністю
Гріник Ю. Про істотний спектр одного матричного неелептичного диференціального оператора
Кірік А., Тищенко C. Узагальнені простори функцій, побудовані за поліномами Лагера (частина 2)
Романенко І. Розв'язність задачі Діріхле зі сталими коефіцієнтами в області з кутовою точкою
Самусенко П. Асимптотичне інтегрування сингулярно збурених систем диференційних рівнянь із запізненням аргументу і виродженням у точці
Чайковський А. Визначені на вісі роз'вязки диференціальних рівнянь з запізненням аргументу
Будницька Т. Топологічна класифікація афінни відображень з C В C
Лукова Н., Пришляк О. Функції загального положення на тривимірних многовидах з межею
Курченко О. Теорема Бакстерового типу для строго субгаусових випадкових полів
Зубченко В. Гранична повадінка довгострокової відсоткової ставки в узагальненій стохастичній моделі відсоткової ставки Кокса – Інгерсолла - Росса
Яценко Я. Формули знаходження максимізатора експотенційної функції корисності у біноміальній моделі ринку
Сумарюк М. Степеневі ряди, що породжують вільні напівгрупи
Яровой Л., Степахно І. Підвищення чутливості лазерних віброметрів у присутності завад
Лісіна О. Побудова 3D атомарних радіальних базисних функцій, що породжуються оператором Гельмгольца
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;