Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Математика. Механіка

Випуск повністю
Андросенко М. Достатні умови умовного екстремуму для функцій багатьох змінних
Тищук Т. Неперервні розв'язки нерівності f ( xy ) ≤ f ( x ) f ( y )
Yushchenko L. The negative results in q-coconvex approximation
Громик А., Конет І. Інтегральне зображення розв'язків нестаціонарних задач теплопровідності в обмежених кусково-однорідних просторових середовищах
Капустян О., Шкляр Т. Якісна поведінка розв'язків неавтономного параболічного включення з трансляційно-компактною правою частиною
Лакоза І., Самойленко В. Вплив зовнішнього збурення на властивості розв'язків рівняння гармонійних коливань з імпульсною дією
Самойленко Ю. Умови існування розривних розв'язків квазілінійного рівняння зі змінними коефіцієнтами
Сидоренко Ю., Чвартацький О. Бінарні перетворення просторово-двовимірних інтегродиференціальних операторів і рівнянь Лакса
Єршов А. Про слабку збіжність випадкових ламаних до процесів дифузійного типу
Каплуненко Д. Границя для справедливої вартості контракту з опціоном дискретної моделі з випадковою еволюцією неризикового активу
Усольцева O. Конзистентна оцінка в моделі виживання з похибками вимірювання
Сукретна А. Наближений синтез оптимального обмеженого керування для параболічного процесу
До 70-річчя від дня народження Григорія Логвиновича Кулініча
До 100- річчя від дня народження академіка Миколи Миколайовича Боголюбова
До читачів
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;