Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Математика. Механіка

Випуск повністю
Громик А., Конет І. Інтегральні зображення розв'язків нестаціонарних задач теплопровідності в обмежених багатошарових просторових середовищах
Ільченко Ю. Лінійні диференціальні рівняння в банаховому просторі з сильно P-позитивним операторним коефіцієнтом
Капустян О., Паньков А. Про рекурентні властивості ω-граничних множин многозначних напівпотоків
Самойленко Ю. Асимптотичні двофазові солітоноподібні розв'язки рівняння Кортевега – де Фріза зі змінними коефіцієнтами та малим параметром першого степеня при старшій похідній
Фекета П. Інваріантні многовиди одного класу розривних динамічних систем
Чайковський А. Зображення розв'язку абстрактної задачі Коші
Бондаренко А., Пришляк О. Відображення тривимірних многовидів
Котляр А. PPO-еквівалентність функцій на букеті з n кіл
Репетацька Г. Покращена оцінка ортогональної регресії для неявної функціональної моделі з похибками в змінних
Кайдан Н. Сагайдаки скінченних кілець
Зайцев О., Хорошилов О. Застосування методу годографа при дослідженні просторового обтікання конічних тіл із вдувом
Мелешко В., Папков С., Токовий Ю. Нескінченні системи лінійних алгебричних рівнянь у задачах пружної рівноваги тіл скінченних розмірів
До 85-річчя від дня народження Олега Олександровича Горошка
До 70-річчя від дня народження В'ячеслава Івановича Розумнюка
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;