Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Математика. Механіка

Випуск повністю
Алєксєєнко Д. Побудова періодичного розв'язку системи лінійних сингулярно збурених диференціальних рівнянь
Романенко І. Розв'язність задачі Діріхле зі змінними коефіцієнтами в області з кутовою точкою
Самойленко Ю. Про побудову головного члена асимптотичного розкладу розв'язку задачі Коші для сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
Чичурін О. Про дослідження одного класу рівнянь Шазі
Герасименко В., Бодрова А., Боровченкова М. Еволюційні рівняння систем частинок з дисипативною взаємодією
Цвір Ж. Кластерні розклади в теорії квантових кінетичних рівнянь
Боднарчук І. М'який розв'язок хвильового рівняння із загальною випадковою мірою
Вижва З., Вижва А. Про статистичне моделювання стаціонарних випадкових процесів
Мороз А., Шевченко Г. Асимптотична поведінка функції вартості Американського опціону у моделі Леві при необмеженому розширенні часового інтервалу
Лимарченко О., Семенова І. Совместное движение параболического резервуара с жидкостью со свободной поверхностью при импульсном силовом возбуждении
Лях В., Андрущенко В. Вивчення пружно-пластичної поведінки матеріалів при мікроіндентуванні сферичним індентором
Хорошилов О. Дослідження полів тиску у задачах аеродинаміки конічних тіл при наявності на їх поверхні інтенсивного поверхневого масопереносу
Граб М., Самойленко В. Про науково-організаційну діяльність академіка М.М. Боголюбова в Київському університеті
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;