Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Математика. Механіка

Випуск повністю
Королюк В. Принцип больших уклонений для случайных эволюций
Андросенко М., Кашпіровський О. Клас єдиності і локальні наближення розв'язків нескінчених стаціонарних систем різницевих рівнянь
Жеребко Т. Про наближення конформного відображення многочленами в областях з кусково-гладкою межею
Пацюк О. Множини J α -самоспряжених розширень симетричних операторів та їхні властивості
Бойко М. Продовжуваність "вліво" неперервного розв'язку різницевого рівняння
Чайковський А. Обмежені розв'язки абстрактного диференціального рівняння з запізненням аргументу
Дубовецька І. Задача екстраполяції функціоналів від періодично корельованої послідовності
Луз М. Фільтри Вінера-Колмогорова для прогнозування стаціонарних процесів
Радченко В., Городня Д. Існування розв'язків задач Коші для хвильових рівнянь із стохастичними мірами
Стецюк О. Асимптотичний аналіз математичного сподівання повної енергії гармонічного осцилятора з випадковим збуренням
Варварюк Ю., Лучко В., Петравчук А. Про лієву непростоту суми комутативного кільця і кільця з ненульовим центром
Дрозд Ю., Колесник П. Про поліедри, які належать одному роду
Раєвська І. Локальні майже-кільця на неметациклічній Р-групі Міллера-Морено
Раєвська М. Локальні майже-кільця з мультиплікативною групою Міллера-Морено
Скуратовський Р. побудова нормального базису скінченного поля за детермінований поліноміальний час
Ющенко Г. Про сумовність зі степенем Р рекурентної послідовності
Граб М. Діяльність Київського університету у роки Другої світової війни
До 85-річчя від дня народження Володимира Семеновича Королюка
До 65-річчя від дня народження Миколи Олексійовича Перестюка
До 85-річчя від дня народження Андрія Арсеновича Глущенка
До 70-річчя від дня народження Козаченка Юрія Васильовича
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;