Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Математика. Механіка

Випуск повністю
Губська В. Динаміка резервуара з рідиною з вільною поверхнею при обмеженні руху пружнім закріпленням
Косткін К. К. Рух рідини в околі вихрової доріжки фон Кармана
Гап'як І. Динаміка виділеної частинки в нескінченночастинковій системі
Герасименко В. І., Федчун Ю. Ю. Еволюційні рівняння в функціональних похідних багаточастинкових систем
Семків М. Локальні розв'язки задач динамічного поширення однорідних та інтерфейсних тріщин
Харитонов О. Дослідження ефективності комбінування великої та малої тяги при міжпланетних перельотах
Козак І., Масол В. Про відхилення розподілу числа конфігурацій заданого типу від розподілу Пуассона
Яровой Л. Особливості роботи лазерного допплерівського віброметра з трихвилевим фотозмішуваням в нанометровому діапазоні
Щербіна А. Порівняння оцінок середніх значень для сумішей зі змінними концентраціями на модельованих даних
Баркова О. Поступове навантаження поверхні пружного півпростору різними видами осесиметричних навантажень
Шворак М. Аналітичний розв'язок нестаціонарної задачі термопружності для двошарового циліндрА
Богун Р. Власні коливання рідини з пластинкою на її вільній поверхні в циліндричному резервуарі з довільним осесиметричним дном
Андросенко М., Кільчинський О., Клецька Т., Крижановська Т. Геометричні ознаки кореляційної функції стаціонарного випадкового процесу з дискретним спектром
Анатолій Володимирович Скороход (10.09.1930 – 03.01.2011)
Ігор Борисович Романенко (28.04.1975 – 09.02.2011)
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;