Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Математика. Механіка

Випуск повністю
М. Андросенко, О. Кашпіровський Про обмежені розв'язки нескінченної симметричної п'ятидіагональної системи різницевих рівнянь
О. Харитонов Урахування обмеженості тяги при оптимізації міжпланетних перельотів з комбінуванням ділянок великої та малої тяги
А. Громик, І. Конет Інтегральні зображення розв'язків початково-крайових задач теплопровідності в обмежених багатошарових просторових середовищах
Е. Азізбаєв, Я. Меграліев Нелокальна за часом крайова задача для рівнянь руху однорідної балки
М. Сєров, Н. Ічанська Оператори Q-умовної інваріантності нелінійних рівнянь теплопровідності
В. Богданов, Г.ТСулим, Динамічний розвиток тріщини у компактному зразку за пружно-пластичною моделлю плоского деформованого стану
О. Дехтяр Врахуваня обмеженності тяги при оптимізації маневрів космічних апаратів з ядерними двигунами великої потужності
В. Каліон, О. Дідківська Рух тривісного еліпсоїда в капілярі, що заповнений в'язкою рідиною
О. Меліхов Вплив зміннної в радіальному напрямку товщини на напружений стан гнучкої ортотропної кільцевої пластини в магнітному полі
Ю. Токовий, В. Мелешко Функції напружень тривимірної задачі теорії пружності для суцільного скінченного циліндра
Н. Гук, Н. Ободан Про відновлення змінної жорсткості спостережуваної оболонки
Мосеєнков Борис Ілліч (18.02.1922 – 26.08.2011)
Мелешко В'ячеслав Володимирович (07.10.1951 – 14.11.2011)
П'ятецький Василь Олександрович (20.09.1941 – 19.02.2012)
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;