Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Математика. Механіка

Випуск повністю
І. Парасюк, А. Рустамова Умови існування слабких квазіперіодичних розв'язків лагранжевих систем на ріманових многовидах
В. Романенко, А. Чайковський Наближення обмеженого розв'язку абстрактного диференціального рівняння старшого порядку розв'язками задач Коші
Г. Степанюк, О. Чичурін Однопараметричні сім'ї розв'язків диференціального рівняння другого порядку третього ступеня, що пов'язане з узагальненим рівнянням абеля другого порядку
З. Вижва, К. Федоренко Про статистичне моделювання випадкових полів на площині з кореляційною функцією типу Коші
І. Дубовецька Максимальна похибка прогнозу періодично корельованих послідовностей
А. Савченко Модифікована оцінка максимальної вірогідності в пуассонівській структурній моделі з похибками вимірювання
О. Синявська Оцінка параметра Хюрста дробового анізотропного вінерівського поля
І. Дудченко, М. Плахотник Алгоритм знаходження індексу та відповідного власного вектора матриці суміжності сильно зв'язного Сагайдака
Т. Жуковська Відношення Ґрiна на деяких напівгрупах часткових ін'єктивних перетворень Булеану
Т. Журавльова Точна послідовність модулів і гомоморфізмів над черепичним порядком
М. Андросенко Мінімізація функціоналу з невідомою функцією розподілу випадкової величини
А. Сукретна Синтез оптимального керування для хвильового рівняння з дисипацією
В. Богданов, Г. Сулим Динамічний розвиток тріщини у компактному зразку за пружно-пластичною моделлю плоского деформованого і напруженого станів із розвантаженням матеріалу
До 65-річчя від дня народження Віталія Івановича Сущанського
Остап Степанович Парасюк (20.12.1921 – 22.11.2007)
Вільгельм Ілліч Фущич (18.12.1936 – 07.04.1997)
Михайло Йосипович Ядренко (16.04.1932 – 28.09.2004)
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;