Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Математика. Механіка

Випуск повністю
Я. Журба, О. Константінов Подвійні операторні інтеграли Рімана-Стілтьєса
О. Нестеренко, А. Чайковський Нерівності для других модулів неперервності кратних аргументів
C. Тищенко, К. Денісова Аналітичні та топологічні властивості алгебри степеневих рядів від двох ермітових твірних
К. Шаріпов Сумування рядів Фур'є неперервних функцій двох змінних
М. Гордієнко Проблема малих знаменників і умови застосування асимптотичного методу Крилова-Боголюбова-Митропольського
А. Громик, І. Конет Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному суцільному циліндрі
О. Чвартацький Факторізація інтегральних операторів та нелінійні інтегровні моделі
А. Сукретна Наближений синтез обмеженого керування для хвильового рівняння
В. Волков Про ізометрії поверхонь обертання
В. Журавльов, Т. Журавльова, О. Зеленський Жорсткі сагайдаки, асоційовані з частково впорядкованими множинами
О. Ільченко Періодичні розв'язки лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння
І. Сенько Властивості покращеної оцінки найменших квадратів у лінійній векторній моделі регресії за наявності залежних похибок у змінних
Н. Стефанська Розв'язання задачі Діріхле для стохастичних рівнянь Лапласа і Пуассона в кулі
До 75-річчя від дня народження Анатолія Михайловича Самійленка
До 60-річчя від дня народження Ігоря Остаповича Парасюка
До 60-річчя від дня народження Миколи Валентиновича Карташова
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;