Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Математика. Механіка

Випуск повністю
М. Яременко Задача Коші для рівняння еволюційного типу з неперервною еліптичною матрицею в просторах Лебега
Г. Верьовкіна Інтерполяційні зображення певних класів випадкових процесів
А. Громик, І. Конет Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному порожнистому циліндрі
В. Васькович Ціни азійського опціону та їх збіжність відносно параметрів
З. Вижва Про статистичне моделювання випадкових полів у тривимірному евклідовому просторі
М. Гордієнко, В. Самойленко Математичні дослідження М.М. Боголюбова періоду 1923–1932 років
В. Бородін Моделювання руху міміки обличчя у флеш-іграх
Б. Кіфоренко, І. Васильєв, Я.Ткаченко, Л. Харитонова Оптимальне управління тягою електричного ракетного двигуна з сонячним джерелом енергії
Т. Клімчук Інтегровність систем з миттєвими в'язями
Л. Мольченко, І. Лоос, П. Голуб Вплив нелінійності на згинні коливання стержня в магнітному полі
О. П'ятецька Метод дослідження впливу температури дисипативного розігріву на показники сенсора при гармонійних термомеханічних коливаннях пластин
Б. Рохман, В. Каліон, А. Худащов Моделювання процесу переносу маси, імпульсу й енергії у висхідному полідисперсному потоці з врахуванням обертання дисперсної фази й взаємодії частинок між собою
Л. Яровой Вимірювання наноамплітудних механічних коливань лазерним допплерівським віброметром з модуляцією зондувальної хвилі
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;