Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Математика. Механіка

Випуск повністю
Чайковський A. Функції від операторів зі степеневою мажорантою для норм степенів
Чичурін О., Степанюк Г. Про загальний розв'язок лінійного диференціального рівняння четвертого порядку, коефіцієнти якого задовольняють систему трьох диференціальних рівнянь першого порядку
Городній М., Сиротенко А. Інтегровні зі степенем р розв'язки різницевого рівняння з неперервним аргументом
Конет І., Пилипюк Т. Інтегральне зображення розв'язку мішаної задачі для системи еволюційних рівнянь параболічного типу на кусково-однорідному сегменті з м'якими межами
Репета Б. Динамічний аналог біфуркації народження інваріантного тора у системах з повільно змінними параметрами
Самойленко Ю. Двофазовий асимптотичний солітоноподібний розв'язок рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами в загальному випадку
Самусенко П., Шкіль М. Асимптотичне інтегрування лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь
Тищук Т. Класифікація періодичних траєкторій неперервних відображень відрізка в себе
Ільченко О., Мосеєнков Ю. Формула Коші зображення розв'язків лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння з інтегралом Скорохода
Бондаренко В., Зубарук О. Алгебра Ауслендера для пар ідемпотентних матриць с сендвіч-співвідношеннями
Лисенко С., Лучко В., Петравчук А. Ортогональні оператори на асоціативних алгебрах
Будак В., Карнаухов В., Січко В., Завгородній А. Термомеханічна поведінка товстої тришарової циліндричної панелі при гармонічному механічному навантаженні
До 75-річчя від дня народження Кулініча Григорія Логвиновича
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;