Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Математика. Механіка

Випуск повністю
Асроров Ф. Нелінійні системи з імпульсним збуренням
Громик А., Конет І. Гіперболічна крайова задача математичної фізики в обмеженому кусково-однорідному просторовому середовищі
Лопотко О. Інтегральне зображення додатно визначених ядер, що пов'язані з диференціальним виразом другого порядку еліптичного типу
Динис Р., Тилищак О. Про звідність деяких мономіальних матриць над комутативними кільцями
Савченко А. Виправлена T(q)-вірогідна оцінка у квадратичній структурній моделі регресії з похибками вимірювання
Губська В., Лимарченко О., Кудзіновська І. Силова взаємодія резервуару у формі усіченого конуса і рідини з вільною поверхнею при їх сумісному русі
Будак В., Борисенко М., Бойчук О., Григоренко О. Вільні коливання еліптичної оболонки змінної товщини
Буряченко К., Логачова О. Вимірність ядра задачі Діріхле для рівнянь четвертого порядку у деяких вироджених випадках
Ісрафілов Р., Савельєва К. Розв'язання двовимірної динамічної задачі для насиченого пористого півпростору
Ісрафілов Р., Савельєва К. Розв'язання динамічних задач для насиченого рідиною або газом пористого порожнього циліндра під впливом імпульсного навантаження
Лимарченко О., Ткаченко Р. Коливання вільної поверхні рідини в циліндричному резервуарі, що знаходиться на рухомій платформі
Положій Георгій Миколайович – 100 років від дня народження
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;