Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Міжнародні відносини

Випуск повністю
Головченко В. "Звідки пішла руська земля..." (міжнародно-політичні обставини виникнення київської держави)
Пархомчук О. Здійснення конверсії в країнах з демократичними політичними системами
Капітоненко М. Силовий фактор у міжнародних відносинах: парадигми, теорії, концепції
Грушова A. ООН та система контролю над наркотиками
Константинов В. Структурні чинники регіоналізації на пострадянському просторі: підходи України
Драган П. Японсько-американський союз в умовах постбіполярних реалій і проблема забезпечення національної безпеки Японії
Козлов В. Відносини між святим престолом (Ватиканом) та Україною (1992–2005)
Шнирков О. Структурні бар'єри в торгівлі України з ЄС
Копистира А. Вплив тіньових економічних процесів на інтеграцію в Європі
Мазуренко В., Костенко М. Стратегічні галузі національної промисловості як фактор конкурентоспроможності на міжнародних ринках
Мицик В. Забезпечення загальних європейських стандартів захисту національних меншин у Королівстві Данія
Капіца Ю. Розвиток права інтелектуальної власності в Європейському Союзі
Коломієць О. Деякі аспекти використання ноополітичних технологій у боротьбі з міжнародним тероризмом
Коппель О., Пасінчук К. Європа і Близький Схід: сфера міжцивілізаційних відносин
Хилько О. Зовнішньополітичні пріоритети в контексті національної безпеки України
Кривонос Р. Внутрішньополітичні аспекти німецького об'єднання
Грушова А. ООН та торгівля жінками і дітьми
Борділовська О. Індія в сучасному геостратегічному балансі сил
Аракелян Д. Взаємовідносини країн Балтії і Росії (територіальний та національний аспекти)
Расшивалов Д. Методологічні питання світогосподарської ризикології в контексті тягарів глобалізації
Ступницький О., Кудінович О. Рівень корпоративного управління як чинник конкурентних переваг та інвестиційної привабливості українських компаній
Приятельчук О. Формування української системи менеджменту
Карп В. Особливості менеджменту міжнародного туристичного бізнесу в умовах інтеграції
Мицик В. Національне законодавство та державна політика Швейцарської конфедерації щодо забезпечення міжнародно-правових європейських стандартів захисту національних меншин
Капіца Ю., Ступак С. Правове регулювання мовлення, публічного сповіщення та кабельної ретрансляції в Європейському Союзі
Калашнюк Є. Принципи та механізми інформаційної політики Європейського Союзу
Рубцов А. Проблема арабської єдності в сучасній політиці на Близькому Сході
Зоріна Ю. Окремі аспекти авторського права в рекламі
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;