Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Міжнародні відносини

Випуск повністю
Коппель О., Пархомчук О. Хронотопічне моделювання демілітаризації та конверсії як явищ міжнародної системи
Капітоненко М. "Великі держави" у світовій політиці
Вдовенко В. Європейські системи колективної безпеки і оборони та питання нейтралітету
Грушова А. Діяльність ООН щодо гендерної рівності
Шнирков О. Економічний розвиток країн-нових членів ЄС
Ступницький О. Індексні інвестиційні фонди – нові фінансові інститути колективних інвестицій і біржових технологій на світовому фінансовому ринку
Мазуренко В., Аксенова А. Сучасні тенденції розвитку прямого маркетингу в Україні
Чугаєв О. Макроекономічні показники нових країн-членів у контексті розширення ЄС
Римська Т. Митно-тарифне регулювання в Україні: сучасний стан та рух в напрямку адаптації до вимог ЄС
Гурильова К. Основні чинники та мотиви об'єднання міжнародних компаній
Намонюк В. Міжнародна банківська консолідація: аналіз факторів ефективності
Муравйов В. Зближення законодавства України з правом Європейського Союзу: сучасний стан та перспективи
Смирнова К. Правові акти у межах співробітництва в сфері охорони правопорядку та правосуддя у кримінальних справах як джерела права Європейського Союзу
Довжук О., Колишко Р. Правові засади співробітництва між Україною та Європейським Союзом у сфері свободи, безпеки та правосуддя
Яковенко Н. Внесок Великої Британії в діяльність НАТО
Константинов В. Еволюція міжнародних регіонів у системах міжнародних відносин
Грушова А. Вплив світових конференцій на формування "жіночої політики" ООН
Гуцуляк І. Транскордонне співробітництво на східному та південному кордоні Польщі
Кулінич Т. Громадянські суспільства країн Ібероамерики на сучасному етапі розвитку. Ібероамериканська спільнота націй
Сніжко О. Стійкість національних фінансових систем у контексті фінансової глобалізації
Мазуренко В., Андрусяк О. Паблік-рилейшенз як фактор успішної реалізації концепції маркетингу в провідних компаніях Німеччини
Приятельчук О. Тенденції розвитку українського ринку аудиторських послуг
Куліков О. Мотиваційна технологія створення додаткової цінності товару на міжнародних ринках
Кудінович О. Вплив світового фондового ринку на управління акціонерними товариствами в умовах глобалізації бізнесу
Перетятко Р. Адаптація податкових систем нових країн-членів ЄС до умов розвитку економічного та валютного союзу
Єфименко А. Реформа українського корпоративного права як необхідна складова євроінтеграційного процесу
Ноговіцина Ю. Верховенство права в Україні як складова інтеграційного процесу
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;