Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Міжнародні відносини

Випуск повністю
Коппель О. Концепції організації міжнародних систем
Головченко В. "Українська тема" в політиці Антанти 1914-1916 р�
Сербіна Н. Реалізація гендерної політики в Україні
Кривонос Р. Міжнародна співпраця як об'єкт наукового дослідження
Константинов В. Еволюція наукових підходів до дослідження феномену регіоналізму в міжнародних відносинах
Капітоненко М. Динаміка міжнародних систем: перерозподіл силових ресурсів
Гуменюк А., Ковальчук T. Проблеми інтеграції української освіти до європейського освітянського простору
Рогач О. Світова фінансова криза: хронологія розгортання та реакція урядів країн
Заблоцька Р. Специфіка національної політики регулювання сфери обміну послуг
Мазуренко В., Буряк Г. Методологія моделювання корупції в умовах глобалізації світогосподарських процесів
Приятельчук О. Державне регулювання розвитку трудового потенціалу України
Шнирков O.О. Структурна трансформація економік країн-членів НАФТА та КАРІКОМ
Балюк Т. Податкові ризики внутрішньокорпоративного перерозподілу прибутків в транснаціональних корпораціях
Муравйов В., Березовська І. Види компетенції реформованого Європейського Союзу
Шпакович О. Особливості концепцій європейської інтеграції
Смирнова К. Європейська економічна інтеграція України та нові перспективи Східного партнерства
Капіца Ю. Правове регулювання передачі технологій в Європейському Союзі
Святун Олена, Святун Олексій Консульський захист громадян Європейського Союзу в третіх країнах
Костюченко Я. Механізми захисту прав фізичних і юридичних осіб у контексті європейської економічної інтеграції України
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;