Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Міжнародні відносини

Випуск повністю
Матвієнко В., Черінько І. Політичний режим парламентарних монархій Західної Європи
Коппель О., Пархомчук О. Простір і час в цивілізаційній динаміці України
Головченко В. Україна – держава-співзасновник ООН: міфи й історичні реалії
Константинов В. Еволюція наукових підходів до дослідження феномену регіоналізму в міжнародних відносинах
Кривонос Р. Міжнародна співпраця як об'єкт наукового дослідження
Капітоненко М. Динаміка міжнародних систем: перерозподіл силових ресурсів
Кост І. Державна інформаційна політика у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції
Шнирков О. Пріоритети зон вільної торгівлі України
Філіпенко А. Міжнародна політична економія – становлення парадигми
Рогач О. Світова фінансова криза: хронологія розгортання та реакція урядів країн
Заблоцька Р., Михайлов Р. Проблеми формування комунітарного страхового ринку ЄС
Мазуренко В. Системні детермінанти та етапи розгортання світових фінансових криз
Негода А. Світовий досвід розвитку проектного фінансування
Поліщук Л. Нова стратегія розвитку ЄС в умовах економічної нестабільності
Морозов В. Регулювання електронної торгівлі у ФРН
Безнощенко М. Наслідки введення в Україні податку на доходи фізичних осіб від депозитів
Резнікова Н., Відякіна М. Перспективи мультиполярної валютної системи в умовах ребалансування світової економіки
Приятельчук О. Державне регулювання розвитку трудового потенціалу України
Рилач Н. Використання критеріїв конвергенції для наближення стандартів сфери науки і технологій України до ЄС
Стаканов Р. Оптимізація державного регулювання української трудової еміграції в контексті макроекономічного розвитку
Хмара М. Роль високотехнологічних кластерів у становленні інноваційної конкурентоспроможності України
Глухова Д. Сучасний стан науково – інноваційної сфери України
Балюк Т. Податкові ризики внутрішньокорпоративного перерозподілу прибутків в транснаціональних корпораціях
Мазуренко В., Шаповал С. Таргетування інфляції як оптимальний інструмент грошово-кредитної політики в контексті теорії раціональних сподівань
Бірюков О. Правові норми у сфері транскордонних банкрутств в міжнародних договорах
Шпакович О. Особливості концепцій європейської інтеграції
Капіца Ю. Розвиток авторського права і суміжних прав в Європейському Союзі
Святун О., Святун О. Консульський захист громадян Європейського Союзу в третіх країнах
Льовін А., Чорнобай Д. Відповідальність за правомірну діяльність в європейському міжнародному праві
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;