Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Міжнародні відносини

Випуск повністю
Копійка В., Хилько О. Процес європейської інтеграції України як індикатор спроможності трансформаційної сили Європейського Союзу
Дорошко М. Утвердження міжнародної правосуб'єктності УСРР у 1919-1922 рр
Матвієнко В. Територіальне оформлення УСРР в складі СРСР у міжвоєнний період
Мінгазутдінов І. Сепаратизм Південного Тіролю у контексті міжетнічних проблем в Європі
Головченко В. Вихід Західноукраїнської Народної Республіки на міжнародну арену: здобутки й прорахунки
Дорошко М., Черкас Б. Конфліктогенність у міждержавних відносинах Судану і Південного Судану
Сербіна Н. Динаміка розвитку цивілізацій в умовах глобалізації
Рогач О. Пошук шляхів реформування світової фінансової архітектури
Мазуренко В. Особливості інформаційної взаємодії між країнами в умовах формування економіки знань
Резнікова Н., Відякіна М. Економічні бульбашки як сутнісна ознака нестабільності світового господарства
Стаканов Р. Інвестиційна роль грошових переказів в країнах, що розвиваються: теорія і практика
Хмара М. Кластерний підхід у стратегії інноваційного розвитку зарубіжних країн
Корнєєва Ю. Вплив гнучкого валютного режиму на ефективність монетарного трансмісійного механізму у Польщі в умовах кризи
Бірюков О. Банкрутство фізичних осіб: розробка міжнародних стандартів
Забара І. Становлення і розвиток міжнародно-правового регулювання обміну інформацією
Медведєва М. Особливості створення та застосування міжнародно-правових звичаєвих та договірних норм у галузі охорони навколишнього середовища
Ржевська В. Міжнародно-правовий аспект союзів у сфері безпеки у народів Стародавнього Сходу
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;