Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Проблеми регуляції фізіологічних функцій

Випуск повністю
Дзюбенко H., Берегова T. Вплив блокади іонного каналу глутаматних рецепторів на шлункову секрецію
Богданова О., Кузьменко Л., Дробінська О., Остапченко Л. Участь системи синтази оксиду азоту в розвитку та відновленні стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка
Русінчук Я., Тєрєхов А., Янчук П. Вплив ендотеліну-1 на споживання кисню печінкою
Гурленко Т., Бабан В., Овчарик Т., Берегова Т. Вплив тривалої гіпергастринемії на транспортну функцію ободової кишки щурів
Локтєва Р., Павлович С., Бурдюг К. Про зв'язок деяких психофізіологічних функцій з генетично детермінованими ознаками
Куценко Т., Філімонова Н., Костенко С. Оцінка функціональної асиметрії мозку за латентними періодами сенсомоторних реакцій людини
Мороз О., Можеїтова О, Нурищенко Н., Лященко Т. Зміни жовчоутворювальної функції печінки у щурів різного віку
Строцька Є.А., Галенова Т.І., Остапченко Л.І. Модуляція активності Н + ,K + -АТФази парієтальних клітин шлунка введенням прапарату "Ліпін" за умов експериментальних моделей виразкоутворення
Прокопова К., Кузьменко Л., Богданова О. Активність 2',5'-олігоаденілат-синтетази в клітинах слизової оболонки шлунка щурів при експериментальній стресовій виразці та застосуванні препарату омепразолу
Митяй І. Системний підхід – шлях до підвищення якості біологічних досліджень
Степанова Л., Грищенко В., Реброва З., Хижняк С. Фосфоліпідний склад мембран ентероцитів за дії добавки FLP-MD
Тубальцева I., Макарчук М., Хиля В., Горбуленко Н. Поведінка стресованих щурів в суок-тесті за умов вживання адіахрому
Тарасенко І., Куценко Т., Макарчук М. Вплив роботи за монітором персонального комп'ютера на механізми зорового сприйняття
Картіфузова Ж., Решетнік Є., Макарчук М., Осіпова О. Вплив лей-енкефаліну на активність ферментів сироватки крові щурів з підгострим алкогольним ураженням печінки
Тукаленко Є., Варецький В., Ракочі О.,Макарчук М. Вплив іонізуючої радіації на умовнорефлекторну інструментальну діяльність щурів
Головатюк Є., Ситар О., Таран Н. Вплив різних доз азотних добрив на вміст фотосинтетичних пігментів та сульфоліпіду у листках рослин сої
Бабій Н., Молчанець О., Щербінська А. Вплив вірусів гепатитів В та С на реплікативну активність ВІЛ
Федорчук М., Таначьова Н., Федорчук С., Макарчук М. Індивідуальні особливості функціональної асиметрії півкуль головного мозку старшокласників
Новікова І., Паршикова Т., Ольхович О. Хром в природних водах і можливості його видалення біологічним методом
Білик Л., Настенко Є., Янчук П. Зв'язок загального периферичного судинного опору з показником кисневого балансу у людей з різною насосною здатністю серця
Горго Ю., Харковлюк-Балакіна Н., Шарафі Р. Фізіологічні особливості оцінки працездатності операторів різного віку
Якубцова І., Хілько Т., Галазюк Л., Левківська Л. Вплив ліпіну на фактори захисту слизової оболонки шлунку щурів при дії ульцерогенних чинників
Решетник Г., Янішевська Г., Нікітін К., Фрицький О. Вплив ново синтезованих координаційних сполук міді (ІІІ) на ріст і розвиток рослин пшениці, уражених ВСМП
Огородник Л. Гвоздяк Р. Яковлєва Л. Бактеріальні хвороби латаття білого (Nymphaea alba L.) та глечиків жовтих (Nuphar lutea (L.) Smith) в Україні, як фактор загрози збереження і розповсюдження цінних лікарських рослин
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;