Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Проблеми регуляції фізіологічних функцій

Випуск повністю
Дворщенко К., Вакал С., Береговий C. Перекисне окиснення у органах травного тракту за умов стресової виразки шлунка
Торгало Є., Гайда Л., Степанов Ю. Вплив кверцетину та ліпофлавону на активність глутатіонпероксидази за умов експериментального геморагічного інсульту
Лукашов Д. Параметри виведення важких металів з організму молюсків Lumnaea stagnalis (L.) як показники забруднення водних екосистем
Фалалєєва Т., Берегова Т. Аналіз участі центральних та периферичних іонотропних глутаматних рецепторів АМПА- та каїнатного- підтипів у реалізації базальної шлункової секреції кислоти у щурів
Крижановський С., Тукаєв С., Зима І. ЕЕГ-характеристики мнестичної діяльності у людей з різною частотою серцевих скорочень
Філімонова Н., Макарчук М., Сидько О. Електрична активність кори головного мозку людини при тестуванні оперативної пам'яті
Галенова Т., Конопельнюк В., Цудзевич Б. Активність ферментів антиоксидантного захисту у різних тканинах щурів за умов експериментального цукрового діабету 2 типу
Прибитько І., Берегова Т., Харченко М. Вплив перерізки пілоричної гілки переднього стовбура блукаючих нервів на евакуацію з шлунка їжі вуглеводного складу та визначення швидкості пропульсії хімусу по дванадцятипалій кишці у собак
Цирюк О., Кухарський В., Непорада К. Зміни глікопротеїдних та протеогліканних компонентів шлункового слизу у щурів за умов тривалої гіпоацидності
Толстанова Г. Експресія транскрипційного фактору ЕGR-1 в товстій кишці щурів при експериментальному виразковому коліті
Чернінський А., Піскорська Н., Зима І. Асиметрія активації головного мозку людини при гедонічному сприйнятті одорантів
Пахольченко В., Тукаленко Е., Данилов С., Макарчук М. Рівень тривожності у тварин з різним досвідом соціальних взаємодій
Коваленко О., Говоруха Т., Бондаренко О., Макарчук М. Здатність до навчання та перекисне окислення ліпідів у щурів з різною схильністю до алкоголізму
Грудіна Н., Бацманова Л., Стороженко В. Преадаптація як елемент еволюції та фактор формування неспецифічної стійкості рослин
Сенін С., Дворщенко К., Берегова Т., Остапченко Л., Вплив мультипробіотику "Симбітер® ацидофільний" на структурний стан ліпідів печінки щурів за умов тривалої шлункової гіпохлоргідрії
Грищук В., Жерносєков Д., Березницький Г. Порівняльна характеристика способів очистки протеїну С
Злацький І., Гандзюра В. Вплив іонів міді на ембріональний розвиток DANIORERIO (Hamilton, 1822)
Антонюк Т., Оканенко О., Таран Н. Динаміка гліколіпідів вегетативних органів представників роду RHODODENDRON L. при аклімації до температурних умов лісостепу України
Андрійчук Т., Ракша Н., Драган Л., Лугова С. Залучення ферментів родини каспаз у радіаційно-індукований апоптоз лімфоцитів щурів
Скачкова О., Швець Ю., Храновська Н. Особливості міграції дендритних клітин у мишей лінії СВА
Гринюк І. Вплив Н 2 О 2 ТА Са на набухання мітохондрій тимоцитів
Гнатюк В., Мусієнко М., Гаврилюк В. Особливості радіонуклідного забруднення в рекреаційній зоні НПП "Подільські Товтри"
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;