Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Проблеми регуляції фізіологічних функцій

Випуск повністю
Карбовська Л., Горенко З., Бабан В., Весельський С. Вміст ліпідних компонентів в жовчі щурів під впливом окситоцину
Фалалєєва Т. Вплив 10-, 20- та 30-ти денного введення мононатрій глутамату на шлункову секрецію кислоти у щурів
Шаповалов С., Долгая М., Преображенська Т. Профілактика залізодефіцитних анемій в ранньому постнатальному онтогенезі поросят за умов введення комплексних органічних сполук есенційних мікроелементів
Дворщенко К., Сенін С., Берник О., Степанов Ю. Окисно-антиоксидантний баланс у слизовій оболонці шлунка та сироватці крові щурів за умов тривалої гіпохлоргідрії
та Ії сплайс-варіантів у різних тканинах щурів
Федорчук С., Чікіна Л., Мартинчук О., Криворучко Л. Температура лівої і правої барабанної перетинки під час психофізіологічного навантаження
Дзержинський М., Бузинська Н., Пазюк Л. Стресорна відповідь епіфіза птахів на тлі введення мелатоніну і окситоцину
Цудзевич Б., Калінін І. Активність глутатіонзалежних ферментів крові щурів за умов інтоксикації важкими металами
Ткаченко Я., Яковенко Л., Жовнір В., Часовський К., Федевич О., Капустян Л., Саламаніна А., Воробйова Г., Сидорик Л., Ємець І. Анти Hsp60 антитіла у новонароджених зі складними вродженими вадами серця при застосуванні компонентів пуповинної та донорської крові
Зима І., Піскорська Н., Тукаєв С., Крижановський С. Гендерні особливості змін параметрів ЕЕГ при когнітивному навантаженні після короткотривалого стану спокою
Філімонова Н., Вітковська Г. Електрична активність головного мозку чоловіків при тестуванні оперативної пам'яті на невербальні стимули підвищеного рівня складності
Харченко О., Максимович Я., Остапченко Л. Активність NO – синтази клітин печінки і мозку щурів за умов хронічної алкогольної інтоксикації та при дії оцтовокислого цинку
Чернінський А. Участь зорової кори у реалізації електроенцефалографічної реакції засвоєння ритму при світловій стимуляції людини
Тимошенко М., Гайда Л., Кравченко О., Остапченко Л. Вміст відновленого глутатіону в клітинах слизової оболонки шлунка за умов експериментального гастроканцерогенезу
Стороженко В., Грудіна А., Макаренко В., Прокопець В. Вплив освітлення вузького спектрального діапазону на пігментні системи Kalanchoe Blossefeldiana
Абдулахад К., Цирюк О., Непорада К., Берегова Т. Вплив мультипробіотика "Симбітер форте" на слизову оболонку шлунка та пристінковий слиз в умовах тривалої гіпоацидності
Торгало Є., Довбинчук Т., Остапченко Л. Вплив мультипробіотика "Симбітер ацидофільний" на вміст продуктів перекисного окислення ліпідів у сироватці крові та тканинах внутрішніх органів у щурів різного віку
Лемківська Л., Ноздренко Д., Сорока В. Зміна сили та довжини скелетних м'язів під дією хлорпірифосу
Червінська Т., Козьякова М., Закордонець Л., Толстанова Г. Транспорт води та електролітів через епітелій товстої кишки щурів після антибіотикотерапії з азитроміцином
Постоєнко О. Характеристика вірусів, що уражують цукрові буряки
Павлович С., Лазаренко Л., Безруков В., Пайкова Л. Частоти генів, асоційованих з патологічними станами у людини
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;