Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Проблеми регуляції фізіологічних функцій

Випуск повністю
Абдулахад К., Фалалєєва Т., Кухарський В., Прибитько І., Толстанова Г., Берегова Т. Вплив тривалої гіпоацидності шлункового соку на морфо-функціональний стан органів травлення та його корекція мультипробіотиками групи "Симбітер"
Радчук О., Карпезо Н., Рибальченко В. Морфофункціональні ефекти пролінвмісних пептидів, мультипробіотиків і похідних малеіміду та дигідропіролу за умов кислотно-залежних захворювань органів травлення
Топчій Н., Шоломіцька О., Проніна О., Зажицька М., Позур В., Шепета Ю., Шкляр С., Мариненко Т., Рожок А. Оцінка структурно-функціональної реорганізації геному
Дворщенко К., Торгало Є., Хілько Т., Томачинська Л., Степанов Ю., Якубцова І., Остапченко Л. Дослідження біохімічних механізмів функціонування печінки щурів за умов тривалої гіпоацидності та розробка методів їх корекції
Раєцька Я., Строцька Є., Преображенська Т. Дослідження біохімічних процесів за дії комплексу біологічно активних речовин природного походження для корекції експериментальних патологій
Максимович Я., Харченко О., Огороднік Л., Верещака В., Ракша Н., Ковальова В., Богун Л., Сокур О., Остапченко Л. Дослідження молекулярно-клітинних процесів в нормі і при патології за умов впливу екзо- та ендогенних факторів, біологічно активних речовин і субстанцій
Рудик М., Гриценко Л., Путніков А., Яворська Н., Святецька В. Отримання біологічно активних компонентів та створення на їх основі вакцинних препаратів на основі пухлинних клітин. Добір бактеріальних біополімерів з канцеропротекторною дією
Ноздренко Д., Левківська Л., Мірошниченко М. Дослідження впливу фосфоровмісних пестицидів на характер змін динамічних параметрів скорочення м'язових волокон
Мединська К., Пелюх Л., Нурищенко Н. Вплив пестицидів на функціональні характеристики актоміозинового комплексу скелетних м'язів
Піскорська Н., Філімонова Н., Пахомова А., Тукаєв С., Крижанівський С., Чернінський А., Залевська О., Зима І. Вплив кверцетину на вроджені і набуті поведінкові реакції алкоголізованих щурів
Віноградова О., Пасічніченко О., Вовкун Т., Янчук П. Вплив корвітину на печінковий кровообіг та серотоніну на скоротливу активність ворітної вени
Штанова Л., Говоруха Т., Горенко З., Пелюх П., Бабан В., Весельський С., Макарчук М. Вплив флавоноїдів на функціональний стан печінки та шлунково-кишкового тракту за умов норми та різних патологій
Шевченко О., Семчук Л., Будзанівська І., Постоєнко О., Міщенко Л., Поліщук В. Вивчення біорізноманіття вірусів рослин та фагів фітопатогенних бактерій у природних та штучних системах
Панюта О., Белава В., Бацманова Л., Оканенко О., Светлова Н., Таран Н. Стратегії молекулярних механізмів адаптації рослин озимої пшениці різних екотипів за дії біотичних стресорів, як прояв реакцій вродженого імунітету
Березовська М., Павловська М., Карбовська В., Карпенко Н., Абдулоєва О., Кондратюк Т., Сухомлин М., Костіков І. Значення колекції у збереженні біорізноманіття у сучасній науковій діяльності
Баглай К., Коломієць Т., Іванова І., Палагеча Р., Капустян В. Інтродукція, збереження генофонду рослин та адаптивні стратегії в умовах зростаючого техногенного навантаження та змін клімату
Бонюк З., Березкіна В., Нікітіна В., Рудік Г., Чумак П., Гревцова Г., Мазур Т., Перегрим М, Ткачук О., Гайдаржи М. Інтродукція, збереження біорізноманіття та комплексне дослідження рослин EX SITU ТА IN SITU
Грищенко В., Шевчик В., Яблоновська-Грищенко Є., Ружіленко Н., Чорна Л., Чорний М. Моніторинг стану екосистем заповідника та дослідження південної та центральної частини регіону
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;