Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Проблеми регуляції фізіологічних функцій

Випуск повністю
Гармаш Я., Губеня О., Компанієць Д., Мінченко Д. Вплив гіпоксії та дефіциту глюкози або глутаміну на експресію генів енолази та альдолази у клітинах гліоми лінії U87 з пригніченою функцією сигнального ензиму ERN1
Мельник М., Мартинюк В. Cучасні уявлення про первинні Са 2+ -опосередкованні механізми біологічної дії слабких низькочастотних електромагнітних полів
Юсковець Г., Філімонова Н. Електрична активність головного мозку жінок при тестуванні оперативної пам'яті на невербальні стимули підвищеного рівня складності
Федоренко Т., Лазаренко Л., Городна О., Демидов С. Вплив дейтерієвої води на геном еукаріот: цитогенетична активність в allium-тесті
Семчук Л., Ромашев С., Бурхан А. Мутації певних ділянок генома фага 8573 sm забезпечують його адаптацію до резистентного хазяїна Pseudomonas fluorescens
Куценко Т., Лозовська А., Соловйова С., Усеінов Р. Зміни показників ЕЕГ при риразовому проходженні емоційного тесту струпа в залежності від статті і право-ліворукості
Дворщенко К., Драницина А., Савко У., Остапченко Л. Експресія гена TGFβ1 у епітеліоцитах дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалої гіпоацидності та при введені мультипробіотика Симбіте�
Хома О., Сорока В., Ноздренко Д. Морфологічні зміни ультраструктури саркомера штучно ішемізованого м'яза щура
Ратушна О., Мінченко Д., Клімеш І., Мінченко О. Експресія PFKFB та циркадіальних генів у підшкірній жировій тканині чоловіків за діабету 2 типу
Пашук К., Насирова Г., Федін Ф. Ферментування сирних продуктів з комбінованою жировою фазою
Рассомагіна М., Кравченко В. Електрична активність головного мозку під час монокулярної презентації вербальних стимулів в емоційному Струп-тесті
Домбровська І., Лиманська Т., Малиновська І., Кокозей В. Скринінг фунгіцидів серед сполук гетеробіметалічних комплексів
Курочка А., Довбинчук Т., Путніков А., Бичко А., Толстанова Г. Активність мієлопероксидази в слизовій оболонці товстої кишки за умов тривалої антибіотикотерапії та при експериментальному виразковому коліті
Беньковська Л. Хибнопозитивні результати серологічної діагностики гепатиту С
Абдулоєва О., Карпенко Н. Показники інвазійного потенціалу чужинних рослин як основа процедури оцінки ризику
Пилипенко С., Короткий О., Максимович Я., Берегова Т., Остапченко Л. Вплив мультипробіотика "Апібакт" на активність синтази оксиду азоту та вміст нітрит-іонів у тимоцитах і спленоцитах щурів за умов тривалої шлункової гіпоацидності
Данченко Н., Полякова В., Бабак В., Весельський С., Салата І., Цудзевич Б. Вплив алоксану на деякі характеристики вуглеводного та енергетичного обміну у щурів
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;