Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Проблеми регуляції фізіологічних функцій

Випуск повністю
Бурлова-Василєва М., Кух Т., Кравченко Н., Гребіник Д. Рівень тканиного активатора плазміногену та інгібітора активаторів плазміногену 1 типу за умов атеротромботичного ішемічного інсульту та кардіоемболічного ішемічного інсульту на фоні миготливої аритмії
Левченко В., Карабанович П. Стан кардіореспіраторної системи в дівчат із гіпотензивним типом нейроциркуляторної дистонії в умовах стрес-теста
Карповець Т., Нагірняк А., Конопельнюк В., Савчук О., Остапченко Л. Аналіз біохімічних показників сироватки крові при відтворенні експериментальних моделей ожиріння
Пустовалов А., Матвієнко М., Балла І., Безлюдна А. Вплив іммобілізаційного стресу на морфофункціональні зміни клітин преоптичного ядра гіпоталамуса щурів на різних стадіях екстрального циклу
Савко У., Дворщенко К., Верещака В. Послаблення кислотопродукуючої функції шлунка як фактор, що сприяє розвитку пато ло гії дванадцятипалої кишки
Башта Ю., Герасименко Р., Глущак Н., Мінченко О. Експресія факторів проліферації у підшкірній жировій тканині чоловіків за ожиріння
Скочко Н., Торгало Є., Берник О. Концентрація азоту сечовини в сироватці крові щурів різного віку та за умов періодичного введення мультипробіотика
Бєлінська І., Гарманчук Л., Ан дрю щ е нко О., Калмикова О., Рибальченко В. Морфофункціональна характеристика клітин лінії U-937 за умов впливу активатора протеїн-кінази с форбол-12-мірістат-13-ацетату
Слободяник Л., Решетнік Є., Янчук П. Участь монооксиду азоту в регуляції депонування крові печінкою
Shupova T. Education city population priputnya (Columba Palumbus L.) in Kiev
Сенюк О., Ковальов В., Паламар Л. Внесок "ефект свідка" в пошкодження клітинної ДНК у опромінених мишей Bald/c
Салига Н., Іскра Р. Активність глутатіонзалежних ензимів у щурів за впливу окремих амінокислот та дії стресу
Панюта О., Белава В., Фомаїді С., Калініченко О., Таран Н. Вплив передпосівної обробки насіння наночастками металів на захисті реакції проростків пшениці, інфікованих збудником церкоспорельозу
Данилов М., Островська Г. Вплив цитостатика похідного дигідропіролу на морфофункціональний стан нирок щурів при різних термінах введення та за умов хемоіндукованого колоректального канцерогенезу
Мельник М., Мартинюк В., Цимбалюк О., Артеменко О. +Вплив електромагнітного поля наднизької частоти на викликане К - деполяризацією збільшення внутрішньоклітинної концентрації іонів кальцію в гладеньком'язових клітинах
Маркевич А., Фалалєєва Т., Богун Л., Харченко О., Остапченко Л. Вплив низькомолекулярної органічної сполуки на базальне виділення шлункової секреції у шурів
Заєць В., Кітам В., Максимчук О., Росохацька І., Чащин М. Гетерологічна коекспресія функціонально-активних цитохрому Р450 2Е1 та NADPH-цитохром Р450 редуктази в ESCHERICHIA COLI
Бова Т., Дмитрук Ю., Пиріг О., Шепелевич В., Авдєєва Л. Вплив мікробних препаратів на шкодочинність вірусної інфекції на посадках картоплі в умовах Полісся України
БойкоО., ШевченкоТ., Лу ка ш о в Д., ОрловськаГ. Циркуляція фітовірусу серед грибів та рослин пов'язаних з виноградним слимаком HELIX POMATIA L
Гаділія О., Вірченко О., ФалалєєваТ., Остапченко Л., Кудрявцев К. Вміст лейкотрієнів та простагландину Е в крові щурів за умов експериментального ульцерогенезу
та профілактичного введення 2-(2-гідроксифенокси)ацетил)-L-пролінат натрію
Костюк С., Бусенко О. Жирнокислотний склад загальних ліпідів найдовшого м'яза спини кролів під впливом гамма-радіації за дії піридоксину
Артемчук Г., Ковалюк О., Дзюблик І. Особливості поширення вірусів папіломи людини високого канцерогенного ризику у жінок віком 19-25 років в Україні
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;