Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Проблеми регуляції фізіологічних функцій

Випуск повністю
Маркевич А., Вірченко О., Фалалєєва Т., Непорада К. Вплив 2-(2-гідроксифенокси)-L- пролінату натрію на процеси деградації білків слизово-епітеліального бар'єру шлунка щурів за умов експериментального виразкоутворення
Макарчук М., Коробейнікова Л. Зв'язок психофізіологічного стану з вмістом гемоглобіну та сечовини у крові елітних спортсменів
Кузнєцова М., Галенова Т., Довгуша О., Савчук О. Вплив водного екстракту стручків квасолі (PHASEOLUS VULGARIS) на показники глюкози в крові та маси тіла діабетичних щурів
Бакалець Т., Цимбал Д., Кривдюк І., Мінченко Д. Експресія генів NEK2, NEK4, EIF2AK1, PIM1 та MEST у клітинах гліоми лінії U87 за умов дефіциту глютаміну і глюкози в залежності від функції сигнального ензиму ERN1
Раєцька Я., Іщук Т., Галенова Т., Джус О., Остапченко Л. Динаміка вмісту молекул середньої маси в плазмі крові при експериментальній опіковій хворобі
Калмикова О., Джус О., Сенчило Н., Островська Г., Гарманчук Л. Морфо-функціональна характеристика трансформованих клітинних культур при дії активаторів та інгібіторів рецепторів з ферментативною активністю
Кrokhmal I. Features of ontogenesis of CAMPANULA L. species, that introduction in Ukraine steppe
Шестак А., Філімонова Н., Зима І. Вплив бінаурального ритму на активність головного мозку людини
Катрій Т., Вовк Т., Кравченко Н., Савчук О. Рівень IGG та АДФ-залежна агрегація тромбоцитів за системного червоного Вовчака та різних підтипів ішемічного інсульту
Фоменко І. Вплив нестероїдних протизапальних препаратів на показники систем NO та Н S
в слизовій оболонці товстої кишки
Нечипуренко О., Хархота М., Авдєєва Л. Ефективність використання каротинсинтезувальних штамів B. subtilis ІМВ В-7513 та B. amyloliquefaciens УКМ В-5113 для корекції експериментального дисбактеріозу у мишей
Кузнєцова М., Галенова Т., Довгуша О., Савчук О. Вплив водного екстракту стручків квасолі (PHASEOLUS VULGARIS) на показники глюкози в крові та маси тіла діабетичних щурів
Порубльова Л., Негруцький Б., Негеля А. Вивчення впливу метилування фактора елонгації трансляції ЕEF1A1 на білок-білкові взаємодії
Карастан О., Мулюкіна Н., Плачинда Г., Папіна О., Ковалева І. Оцінка генетичної подібності безнасіневих сортів винограду ампелографічної колекції Навчально-наукового Центру "Інститут Виноградарства і Виноробства імені В.Є. Таїрова" та їх ймовірних батьківських форм
Стамбульська У. Вплив біхромату калію на фізіолого-біохімічні показники рослин гороху
Світін Р., Горобчишин В. Постциклічний паразитизм нематод роду OSWALDOCRUZIA TRAVASSOS, 1917 у деяких видів рептилій на території України
Свергун Н., Храновська Н., Скачкова О., Климнюк Г., Іномістова М. Зміни експресії гена GSTP1в пухлині при прогнозуванні перебігу нейробластоми
Молчанюк Н. Світло- та електронно-мікрокопічне вивчення хоріокапілярів, пігментного епітелію і фоторецепторних клітин сітківки щурів в динаміці після введення різних доз метанолу
Ханнанова О., Смоляр Н. Вищі спорові рослини регіонального ландшафтного парку "ГАДЯЦЬКИЙ": видовий склад, еколого-ценотичні особливості та стан збереження
~ 80 ~ ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-
Закінчення табл
EURAS+OAM Athyriaceae 18. Athyrium Pk Hk Hs M Ac, 3 A 7 com subtrop/mo disj+m/mo-sm(oz1-filix-femina (L.) Roth Mes )·temp·b CIRCPOL
10. ramosissimum Desf. EURAS Equisetum Pk Hf Hs Hih Ac, 1 A 7 rar sm/mo-temp-b·oz
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;