Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Психологія. Педагогіка. Соціальна робота [з 2010 р.]

Випуск повністю
Маноха І. Розгортання буттєвого потенціалу особистості: психологічні засоби творення "індивідуальної історії"
Швалб Ю. Oсобистісні підстави стилю управління
Фомічова В. Соціальні уявлення в міфологічній свідомості
Юрчинська Г. Детермінанти здатності особистості до інтимних стосунків
Щербина Л. Філософське вчення Г. Сковороди як складова методології діаналізу
Кириленко Т., Льошенко О. Теоретичний та емпіричний аспекти дослідження емоційної компетентності особистості
Васьківська С. Походження невротичних рис особистості
Заболотна В. Психологічні виміри когнітивних структур організаційної етики
Булатевич Н. Особливості формування сенсорного досвіду в пренатальний період
Бреусенко-Кузнецов О. Філософсько-психологічна теорія особистості Л. П. Карсавіна
Погорільська Н. Самоставлення як чинник психологічної адаптації матерів дітей з обмеженими можливостями
Заіка В. Ініціювання особистісних трансформацій людини в умовах подолання нею кризових станів
Кожанова М. Психологічні особливості прояву когнітивних конфліктів у процесі професійного самовизначення лікарів-хірургів
Льошенко О. Емоційний інтелект та емоційна компетентність: проблеми співвідношення
Мельник Н. Зв'язок особливостей прийняття власної агресивності з гендерними ролями військовослужбовців – чоловіків і жінок
Невідома Я. Соціальний статус: сутність, структура та чинники детермінації
Корнієнко О. Становлення медико-психологічних поглядів мислителів Європи XVII-XVIII століть
Лещенко М. Біографічні методи у дискурсі освітніх практик наративу
Тадеєв П. Методологічні засади навчання обдарованих школярів у США
Третьякова Ю. Застосування технологій дистанційного навчання для підвищення якості засвоєння навчального матеріалу
Марушкевич А. Організація навчальної діяльності студентів у сучасних умовах розвитку українського суспільства
Жорнова О. Досвід перебування в іншому повсякденні як чинник суб'єктного формування студентів
Максимова Н. Психологічні аспекти соціальної роботи з профілактики насильства в родині
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;