Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Психологія. Педагогіка. Соціальна робота [з 2010 р.]

Випуск повністю
Власова О. Потенціал теорії соціалізації у дослідженні проблем психології розвитку
Данилюк І. Проблемне поле етнічної психології як науки
Іващенко А. Шляхи вивчення шлюбно-сімейної взаємодії: модель партнерської взаємодії у шлюбі
Кириленко Т., Водоп'янова Н Задоволеність якістю життя як фактор зниження ризику синдрому вигорання
Крайніков Е. Медицина антистаріння як ілюзія порятунку від смерті: спроба психологічного аналізу
Максимов М. Соціалізація особистості в умовах сучасного музичного простору
Невах Є., Павлін Д. Соціальна зрілість як аспект шкільного навчання та виховання
Пакуляк Г., Прокопович Є. Соціально-психологічний тренінг розвитку емпатійності як засіб соціалізації студентів гуманітарного фахового спрямування
Панок І., Собкевич А., Федина О. Проективна методика дослідження ціннісних орієнтацій як семантичних конструктів
Пономарьова В. Інтерактивні квест-ігри як засіб соціалізації старшокласників
Романюк Л. Становлення цінностей в розвитку особистості студента: соціалізація у вищій освіті
Рябчич Я. Механізми соціальної дезадаптації підлітків з агресивними установками
Сіткар В. Соціалізація дітей та молоді: субкультурий аспект
Трофімов А. Соціально-психологічні чинники прийняття рішень управлінців різних рівнів
Тюптя О. Генезис предметної сфери батьківства в історико-культурній перспективі
Щербина Л. Концепція розвитку мислення психотерапевта: метатеоретичний аспект
Юрченко З. Адикція як прояв соціально дезадаптованої поведінки підлітків
Кузнєцова О. Закономірності використання іноземної термінології на неспеціальних факультетах
Курило Л. Місце і роль лекцій в навчальному процесі класичних університетів україни імперської доби (ХІХ – початок ХХ ст.)
Марушкевич А. Оцінювання рівня професійної компетентності викладачів вищих навчальних закладів України
Байдарова О. Наставництво як форма соціальної підтримки випускників інтернатних закладів
Максимова Н. Психологічні засади ресоціалізації умовно засуджених підлітків
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;