Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Психологія. Педагогіка. Соціальна робота [з 2010 р.]

Випуск повністю
Бурдукало М. Автономізація особистості як функція соціалізації
Гупаловська В. Адикція як форма залежної поведінки: проблема визначення
Діденко Р. Комерційні секти – деструктивні культи нового типу. Їхня небезпека для суспільства
Зубіашвілі І. Економічна соціалізація старшокласників: гендерний аспект
Кахно І. Особливості дослідження мовленнєвої культури лікаря як складової успішності його професійного становлення
Коношевич В. Цінісно-смисловий підхід у дослідженні життєвого шляху особистості
Кудерміна О. Соціальні та психологічні детермінанти професійної соціалізації сучасного правоохоронця
Лавренко О. Соціальні настанови як чинник десоціалізації членів тоталітарних груп
Марініна В. Стиль професійної діяльності в контексті досліджень французьких науковців: концептуалізація та типологізація
Москаленко В. Особливості вихідних теоретичних принципів дослідження проблеми соціалізації особистості
Надюк Н. Специфіка та атрибутивні ознаки суб'єктності особистості
Рибалка В. Честь і гідність особистості у духовному, культурологічному та аксіологічному контексті соціалізації і ресоціалізації людини
Сайко Х. Психологічні особливості дітей з гіперактивністю
Слободянюк К. Трансформація теорій Я-концепції особистості
Таран Т. Проблематика швидкості розповсюдження сектантства в Україні
Ткалич М. Проблеми формування гендерної ідентичності особистості в процесі соціалізації та ресоціалізації в умовах соціальних трансформацій
Шевченко О. Чинники розвитку особистісної компетентності
Огнівко Л. Методи навчання магістрів економічного профілю у вищих навчальних закладах США
Постоюк Н. Методика формування політехнічних знань, умінь і навичок у науково-педагогічних поглядах Д. Л. Сергієнка
Янкевич С. Мотиваційні чинники готовності фахівців освітньої сфери до професійної діяльності
Люта Л. Соціально-психологічні особливості спортивної соціалізації
Удовенко Ю. Концептуальні підходи до індивідуального планування роботи з дитиною та сім'єю, які опинилися в складних життєвих обставинах, в процесі соціально-психологічної реабілітації
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;