Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Психологія. Педагогіка. Соціальна робота [з 2010 р.]

Випуск повністю
Грись А. Професійно-важливі якості психолога для роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми
Дембицька Н. Психологічні засади становлення суб'єктності студентів у відносинах власності
Іщук О. Механізми ідентифікації як чинник соціалізації особистості в умовах сучасних вищих навчальних закладів
Кашка Е. Особливості соціально-психологічної адаптації інтернет-рольовиків
Когутяк Н. Скринінг проксемічної поведінки у молодих жінок із різним рівнем самооцінки
Кудріна Т., Цихоня В. Психологічна сутність мотивації сексуальної поведінки
Левус Н. Cамоставлення у структурі поведінкових проявів особистості
Міщенко О. Агенти гендерної соціалізації дошкільників
Новгородський Р. Особливості ресоціалізації неповнолітніх в умовах виховних колоній (з досвіду Прилуцької виховної колонії)
Островська К. Особливості диференційної діагностики дітей з аутизмом
Помиткіна Л. Теоретико-методологічні підходи до проблеми прийняття особистістю стратегічних життєвих рішень
Семиченко В. Методологічні передумови досліджень з проблем розвитку особистості у системі соціальних відносин
Солодій Д. Оптимізація спілкування молодого подружжя за допомогою соціально-психологічного тренінгу
Тимків Н. Музика та музична культура як чинники соціалізації студентської молоді
Цихоня В. Проблема дослідження типів еротичних фантазій
Щербина В. Формування соціально-психологічних аспектів кіберкомунікаційних практик у навчальному процесі
Ясницька Ю. Механізми психологічного захисту як чинник агресивності підлітків
Кузьменко Н. Педагогічний аспект "Спогадів І. П. Львова про П. Г. Тичину"
Радзімовська О. Розвиток духовної культури учнів птнз у процесі їх професійної соціалізації
Ткач Т. Психолого-педагогічне проектування освітнього простору вищого навчального закладу
Шкіренко О. Психолого-педагогічні засади формування духовних цінностей у студентів-правознавців
Баранов В. Соціальне виховання дітей з девіантною поведінкою в умовах соціально-реабілітаційного закладу
Лук'яненко Н. Особливості соціалізації дитини у прийомній сім'ї
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;