Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Психологія. Педагогіка. Соціальна робота [з 2010 р.]

Випуск повністю
Говорун Т. Стереотипізація статі як дилема самопрезентації жінок і чоловіків
Даценко Н. Про структуру соціальної компетентності учнів
Карпенко З. Копінг-ресурс ментальної солідарності як чинник розбудови сучасного українського суспільства
Коваль О. Особливості прояву інтелектуальних та креативних здібностей у осіб з домінуванням правої півкулі
Коняєва Л. Становлення професійної ідентичності студентів в процесі соціалізації у вищому навчальному закладі
Кузьмінська О. Економіко-психологічна адаптація у понятійному полі психологічної науки
Литовченко О. Соціалізація і соціальне становлення особистості: теоретична інтерпретація
Лучинкіна А., Фалкіна С. Психологічний аналіз процесу соціалізації обдарованих підлітків в інтернет-середовищі
Мілютіна К. Особливості життєвих диспозицій наркозалежних хворих
Моїсеєва І. Психосоціальні передумови формування моральної стійкості у підлітків
Москальов М. Технологія підготовки майбутніх практичних психологів до управління змінами в організації
Москальова А. Психологічні проблеми підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до подолання професійних криз
Новик Л. Вплив психологічних чинників на процес соціалізації особистості юнацького віку
Попова М. Когнітивний стиль як індивідуальна передумова професійної компетентності телефонних операторів
Ростомова Л., Яковенко С. Культура мовлення, мислення і поведінки неповнолітніх делінквентів
Терлецька Л. Сенсорне усвідомлення як джерело самопізнання на шляху до гармонійного розвитку особистості
Товпеко О. Концептуалізація особистісного досвіду як творча діяльність з осягнення буття
Трофімов А. Основні підходи до розуміння сутності організаційної прихильності
Бастун М. Культурологічній підхід в освіті як засіб соціалізації особистості майбутнього педагога
Кузнєцова О. Комунікативна практика як засіб осмислення теоретичних принципів психологічної природи формулювання думки іноземною мовою
Радчук Г. Феномен відчуження як проблема сучасної освіти
Сердюк Л. Психологічні бар'єри особистісної самореалізації в інтегрованому освітньому середовищі
Тищенко Л. Особливості інклюзивної освіти студентів з обмеженими функціональними можливостями як чинник соціалізації особистості
Тюптя О., Грінчук В. Формування професійно-виховної діяльності батьків в умовах дитячого будинку сімейного типу
Швалб Ю. Ресоціалізация особистості як завдання соціально-психологічної практики
Шкуро В. Типологія соціальних проектів
Становських З. Аксіологічно-орієнтовані стратегії психологічної допомоги безробітним в кризовій життєвій ситуації
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;