Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Психологія. Педагогіка. Соціальна робота [з 2010 р.]

Випуск повністю
Барашева Д. Психологічні особливості етнокультурної ідентифікації особистості в умовах полікультурного простору (на прикладі аналізу особливостей етнокультурної ідентифікації татар і росіян\українців севастопольського регіону)
Бльомерс В. Від ізоляції до включення: нова "соціальна граматика" – новий соціальний клімат
Вдовіченко О. Проблема ризику: гендерний аспект
Венгер Г. Теоретичні основи дослідження рольових відносин у дистантних сім'ях
Діденко Р. Ресоціалізація жертв деструктивних культів шляхом активізації творчого потенціалу особистості
Корх В. Особливості розвитку соціально-перцептивних механізмів у підлітків і юнаків та групова психокорекція
Крилова С. Краса вчинків та відносин як критерій "акме" в процесі соціалізації: методологія соціальної мета антропології
Литвиненко О. Культурний плюралізм і проблеми ідентичності
Мартиненко Є. Психологічні гендерні особливості формування професійно важливих якостей особистості співробітника ОВС
Мельник Н. Роль часової перспективи у становленні професійної ідентичності особистості
Мустафаев С. Психологічні аспекти невербального спілкування підлітків, схильних до інтернет-залежності
Павлик Н. Невротичний характер як фактор порушення соціалізації особистості в юнацькому віці
Ревука Т., Крайніков Е., Прокопович Є. Особливості ресоціалізації та реабілітації осіб, хворих на психічні розлади
Терлецька Л. Терапія рухом у роботі практикуючого психолога як засіб становлення соціалізації свідомості особистості
Хенкіна Т. Психодіагностика готовності до учбово-професійної діяльності абітурієнтів ВНЗ МВС та фактори успішності освітньої соціалізації
Курило Л. Нові організаційні форми навчальної роботи в університетах України (ХІХ – початок ХХ ст.)
Барчі Б. Соціальні та психологічні чинники порушення процесу соціалізації у клієнтів центрів зайнятості
Голубнічий А. Інформаційні технології, довіра й контроль у процесі ресоціалізації засудженних у місцях позбавлення волі
Максимова Н. Прийомна сім'я як інститут вторинної соціалізації дитини
Мельничук Т. Соціально-психологічні чинники порушення процесу соціалізації при усиновленні в Україні
Мітіна C. Соціальні чинники бездоглядності підлітків
Новгородський Р. Корекційно-виховна робота в пенітенціарній установі для неповнолітніх (з досвіду Прилуцької виховної колонії)
Тюптя О. Материнство-батьківство як соціокультурні феномени
Хлонь О. Ресоціалізація неповнолітніх засуджених з яскраво вираженою мотивацією до гострих відчуттів
Ячна Н. Молодіжне безробіття як соціально-економічний конфлікт в умовах української сучасності
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;