Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Радіофізика та електроніка

Випуск повністю
Сергій Михайлович Левитський (до 80-річчя від дня народження)
Афанас'єва Т., Коваль І., Находкін М., Суховій Є. Дифузія димеру Ge-Ge вздовж димерного ряду поверхні GE(001)
Бабіч І., Веклич А., Мінакова Р. Плазма електродугового розряду між композиційними Cu-Mo електродами
Барабанов О., Пеньківський В., Хорошок Р. Врахування надтонкої взаємодії в моделі Каплана – Соломона – Мотта спін-залежної рекомбінації
Барабанов О., Пеньківський В., Хорошок Р. Перехідні процеси в моделі Каплана – Соломона – Мотта спін-залежної рекомбінації
Данилов В., Білоус А., Микитюк В., Смирнов Є. Вибір оптимального складу феритів для кореляційної обробки сигналів
Деркач І., Грязнов Д., Бойко Ю. Система генерації сигналів керування та синхронізації з використанням мікроконтролера
Дяченко С., Танигін Б., Тичко О. Плоскі блохівські доменні межі в магнітоупорядкованому кубічному (001)-кристалі
Кравченко О., Вакуленко А. Динаміка пилових частинок e радіочастотних розрядах
Кушніренко В., Павлюк С. Особливості перехідних процесів у р –р–р польових транзисторів, виготовлених за технологією "кремній на ізоляторі"
Левитський С. Релаксація пучків електронів при їх проходженні крізь плазму
Максюта М., Головач Г. Дослідження поведінки масштабного фактора всесвіту в рамках фрактального підходу
Мартиш Є. Слабозагасаючий іонно-звуковий солітон у запорошеній плазмі
Мелков Г., Прокопенко О. Умови надвисокочастотної синхронізації для магнітних наноконтактів, розташованих у шарі магнітовпорядкованої речовини
Мисник А., Кононов М. Експертна діагностика медичних електрокардіографічних даних за допомогою штучних нейронних мереж
Мисник А., Кононов М. Проективна оптимізація ентропії в персептроноподібній штучній нейронній мережі з додаванням нейронів
Находкін М., Куліш М., Т. Родіонова Фасетчаста будова границь зерен у полікремнієвих плівках різних структурних модифікацій
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;