Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Радіофізика та електроніка

Випуск повністю
Іван Іванович Конділенко (1919–1993) До 90-річчя від дня народження
Бабіч І., Борецький В., Веклич А. Особливості термічної плазми у потоці газу
Бабіч І., Веклич А., Мінакова Р. Модифікація поверхні електродів з Cu-Mo (W) плазмою дугового розряду
Білоконь І., Грязнов Д., Мар’яновський В. Створення захищеного обчислювального windows-кластеру на платформі desktop PC
Данілов В., Курашов В., Пилиповський О. Модель трійкового квантового комп’ютера, побудована на чотирирівневому лазері
Дяченко С., Тичко О. Вплив полів розмагнічування на структуру блохівських доменних меж у легованих ферит-гранатах
Корінь С., Грязнов Д., Бойко Ю. Дослідження процесів і методів навчання нейромереж для аналізу рсгр-сигналів
Короновський В. Вплив лазерного опромінення на характер електромагнітооптичного ефекту у плівках феритових гранатів
Мартиш Є. Особливості транспорту порошинок у приграничній плазмі
Павлюк C., Іщук K., Кисліцин В. Анізотропія теплопровідності в діодних структурах
Прокопенко О, Верба Р. Широкосмуговий режим вимушеної фазової синхронізації коливань намагніченості в магнітних наноконтактах
Tанигін Б., Тичко О. Блохівські доменні межі в (111)-пластині середовища з кубічною магнітокристалографічною анізотропією
Хоменко Д., Львов В. Теплоємність монокристала з м’яким модулем пружності
Данько В., Котов М. Поданчук Д., Якименко В. Матриця нелінійних голографічних мікролінз з попередньою компенсацією аберацій для сенсора Шека–Хартмана
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;