Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Радіофізика та електроніка

Випуск повністю
Анісімов І., Соловйова М. Еволюція модульованого електронного пучка в неоднорідному плазмовому бар'єрі для різних густин струму пучка: одновимірне моделювання
Бех І., Вербицька О., Ільченко В., Лушкін О., Нагула П., В. Щербан В. Вплив електричного поля на емісійні властивості Sc-Ba металевопористих емітерів з W матрицею
Борзаниця Д., Лушкін О. Вплив електричного поля на склад поверхні електронегативного z-зрізу кристалу ніобату літію
Вакалюк О., Гребень К., Каленюк О., Пан В., Прокопенко О. Методика визначення нелінійного імпедансу плівок високотемпературних надпровідників за допомогою комбінованого мікросмужкового резонатора
Великанець Д., Анісімов І., Літошенко Т. Вплив нагрівної нелінійності на деформацію профілю концентрації в неоднорідних плазмово-пучкових системах
Голобородько А. Модель матеріалу з від'ємним показником заломлення
Голобородько Н., Поданчук Д., Данько В., Голобородько А., Котов М. Сканер хвильового фронту для детектування неоднорідностей поверхні
Горячко А., Коваленко А., Курашов В., Щирба А. Експериментальне дослідження поверхневої шорсткості безоболонкових оптичних волокон
Григорук В., Сидоренко В., Мельник Б. Ближньопольова резонансна синхронізація диполів
Дудко А., Лушкін О. Вплив температури на емісійну здатність скандат-барієвих МПЕ з вольфрамовою матрицею
Духлій A., Ільченко В., Телега В., Кравченко О., Затишний Д. Дослідження елементного складу плівок SnO 2 легованих Pt гетероструктури SnO 2 /Si
Ісаєнко О., Іванісік А. Модифікація методу динамічного розсіяння світла для вимірювання розмірів наночастинок
Клешич М., Борецький В., Веклич А. Система керування монохроматорами МДР 12/23
Кнуренко А., Мартиш Е. Порівняльний аналіз процесів в планетарних магнітосферах
Кобеляцький В., Мелков Г., Мойсеєнко В., Прокопенко О. Кореляційний приймач з оберненням хвильового фронту магнітостатичних хвиль
Кравченко О., Марущак І. Двовимірне моделювання пилового згустку в приелектродному шарі
Кравченко О., П'янкова О. Моделювання формування уніполярної дуги в приелектродному шарі між плазмою та ізольованою стінкою
Лушкін О., Щербан В., Тесленко С. Розробка блоку спряження для автоматизації оже-спектрометра 09ІОС-3
Маслюк Л., Мацишин М., Петричук М., Коваленко В. Особливості взаємодії магнітних наночастинок на малих відстанях
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;