Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Радіофізика та електроніка

Випуск повністю
Білоконь І., Грязнов Д., Погорілий С. Побудова динамічно реконфігурованої обчислювальної архітектури з використанням технологій віртуалізації
Буянін А., Ільченко В., Третяк О. Моделювання вольт-фарадних характеристик для контакту SiO 2 /Si-NCs/SiO 2 /Si
Горішний Я., О. Колесник О., Кнуренко А. Покращення роздільної здатності часопролітного мас-спектрометра з лазерним джерелом іонів
Короновський В.Є. Підсилення електромагніто-оптичного ефекту в композитній структурі цирконат титанат свинцю/залізоіттрієвий гранат в поперечному магнітному полі
Морозова М. Навчальні дистанційні курси в сфері інформаційно-вимірювальної техніки
Павлюк С., Іщук Л., Кисліцин В., Оберемок О., Солтис Р. Вплив зовнішнього електричного поля на нестаціонарну аномальну теплопровідність напівпровідникового діода
Паращенко П., Анісімов І. Про можливість використання перехідного випромінювання електронного згустку з трикутним профілем концентрації для діагностики неоднорідної плазми
Пархоменко Д., Колєнов С., Смирнов Є. Властивості 2D фотонних кристалів під впливом деформацій
Прокопенко О., Верба Р. Вплив часу запізнення сигналу на динаміку намагніченості двох зв'язаних магнітних наноконтактів
Савенков C., Оберемок Є., Ніконов В. Матриці Мюллера лінійної та кругової виродженої анізотропії
Савенков С., Осовський С. Деполяризуючі властивості анізотропних середовищ в контексті дослідження кількості ступеней вільності матриці Мюллера
Семенишин Р., Борецький В., Бабіч І., Веклич А. Електронна концентрація електродугової плазми з парами срібла
Сохацький В., Шулімов Ю. Визначення характеристик зв'язаних феромагнітних шарів спінових клапанів
Тиханський М., Партика А., Харко О. Вплив тривалості керуючих імпульсів на швидкодію джозефсонівських кріотронів та їх стабільність
Фесенко С., Борецький В., Веклич А. Імпульсний блок живлення електродугових розрядів
Яремчик Н., Шведова В. Моніторинг систем дистанційного навчання та автоматизованого тестування
Косогор А., Львов В. Вплив внутрішніх напружень на циклічні мартенситні перетворення сплавів Ti-Ni-Fe
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;