Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Радіофізика та електроніка

Випуск повністю
Божко Д., Прокопенко О. Мікрохвильові антени для телекомунікаційних пристроїв, на основі магнітних наногенераторів та їх масивів
Висоцький В., Руденький В. Збудження внутрішньоструктурованих квантових об'єктів внаслідок їх прискорення
Іванісік А., Ісаенко О., Середюк О. Вплив діелектричного середовища на інтенсивність гігантського комбінаційного розсіювання
Карпенко К., Судаков О., Платонов М. Квантово-механічний аналіз молекулярних механізмів біологічної активності цитидину та 6-азацитидину
Кельник О., Самчук О. Особливості функцій розподілу за енергіями для частинок у мікроплазмовому розряді всередині діелектричної комірки
Кнуренко А., Мартиш Є., Сидоренко В. Космічна погода та процеси в Земній магнітосфері
Недибалюк О., Черняк В., Ольшевський С. Динамічна плазмово-рідинна система "ТОРНАДО-РЕ"
Обухівський В., Єльченко О., Лемешко В., Ніконова В., Балашов О. Дослідження міжмолекулярної взаємодії суміші етилового спирту з водою за допомогою комбінаційного розсіювання світла
Павлюк С., Оберемок О., Тищенко І. Шнурування струму в прямозміщених польових мікротранзисторах
Прокопенко О. Мікрохвильові генератори на основі магнітних нанострукту�
Сидоренко В., Гайдай Ю., Апальковський П., Сінькевич О. Активний зонд модуляційного типу в мікрохвильовій мікроскопії
Синчук Д., Радченко С. Імітація розсіяння ультразвукового поля біологічними тканинами із врахуванням флуктуації їх об'ємного модуля стисливості
Щирба А., Горячко А., Мельник П., Находкін М. Експериментальне дослідження Bi-наноструктур на поверхні Ge за допомогою скануючої тунельної мікроскопії
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;