Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Радіофізика та електроніка

Випуск повністю
Афанас'єва Т., Гринчук О., Коваль І., Находкін М. Дисоціація О 2 на чистих Ge-Ge аддимерах поверхні Ge x Si 1-x / Si(001)
Білоконь І., Бойко Ю., Грязнов Д., Мельник В. Формалізація робочих процесів для автоматизації розробки системи документообігу університету
Божко Д., Мелков Г., Мойсеєнко В. Розділення сигналів зворотніх об'ємних магнітостатичних хвиль за допомогою електромагнітної накачки
Бойко Ю., Подольський О., Синюк Р. Реалізація резервування та балансування навантаження серверів доступу в Metro Ethernet мережах
Висоцький В., Василенко А. Режими з загостренням тривимірного квазілінійного параболічного рівняння теплопровідності у локальній гіпертермії
Гайдай Ю., Сидоренко В., Сінькевич О., Семенець Ю. Регуляризація із збереженням форми у зворотніх задачах ближньопольової НВЧ мікроскопії
Гулага Я., Єльченко В., Кравченко О., Телега В., Шишкін М. Дослідження кінетики відгуку на зміну газового середовища напівпровідникової гетероструктури SnO 2 –Si
Ільченко О., Обуховський В., Лемешко В., Ніконова В., Куцик А. Внесок коливальних мод малих кластерів води у формування спектру КРС
Качалова Н., Войцехович В., Хоменко В., Пільгун Р. Дослідження квазідискретного спектрального фемтосекундного суперконтинууму
Кнуренко А., Мартиш Є. Аналіз геомагнітної активності на Землі за зміною К-індексу в квітні і травні 2011 року
Кнуренко А., Мартиш Є. Надшвидке дифузійне проникнення магнітного поля в плазму
Короновський В., Горчинський М. Вплив високотемпературного відпалу на магніто-електричні властивості плівок вісмутзаміщениих залізоітрієвих гранатів
Котенко А., Білоненко В., Грязнова В., Бойко Ю., Бей А. Розробка і впровадження системи автоматизації навчального процесу з соціальною складовою: groups.univ.kiev.ua
Кравченко О., Лиситченко Е., Левада Г. Подвійні шари в розрядах постійного струму при низькому тиску з пиловими частинками
Недибалюк О., Черняк В., Ольшевський С., Мартиш Є., Лиситченко Т. Вплив напрямку потоку повітря на параметри плазми діелектричного бар'єрного розряду
Обухівський В., Ніконова В., Ільченко О. Нелінійна дифузія в бінарних розчинах з утворенням комплексів типу 1-1
Поданчук Д., Курашов В., Котов М., Данько В., Пархоменко О. Сенсор хвильового фронту на основі ефекту Талбота
Сохацький В., Шулімов Ю. Підсилення струму в спін-залежному польовому транзисторі
Щирба K., Прокопенко О. Мікрохвильові генератори на основі мікросмужкових резонаторів з магнітними наноструктурами
Яцюк Р., Кононов М. Аналіз моделей нейронів для моделювання нейронних мереж з великою кількістю вузлів
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;