Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Радіофізика та електроніка

Випуск повністю
Максюта M., Висоцький В. Особливості каналювання релятивістських електронів у заряджених кристалографічних площинах іонних кристалів LiH і LiD
Максюта M., Висоцький В. Особливості каналювання та квазіхарактеристичного випромінювання релятивістських електронів у заряджених кристалографічних площинах іонного кристалу LiF
Бех І, Ільченко В., Кравченко А., Телега В., Присяжний В. Аналіз різних видів продуктів за допомогою напівпровідникових газових сенсорів на основі гетеропереходу SnO 2 /p-Si
Васильєв Є., Колєнов С. Дифракція світла на акустичних хвилях в періодичному шаруватому середовищі
Верба Р. Мікрохвильові властивості гексагональних масивів магнітних наноточок
Ігнатьєв Я., Радченко С. Ультразвуковий числовий структурний аналіз ефекту впливу гормонів щитовидної залози на стан її тканини
Ільченко О., Обуховський В., Ніконова В., Лемешко В., Куцик А. Дослідження процесів комплексоутворення в системі метанол-вода за допомогою комбінаційного розсіювання світла
Костенко В., Сорочак А., Чамор Т., Чевнюк Л. НВЧ і магнітні властивості алюмозаміщеного гексафериту барію
Мелков Г., Слободянюк Д. Поріг параметричної нестійкості в феромагнітному еліпсоїді
Моховик А., Радченко С. Просторове 3D моделювання поширення ультразвуку в стохастично неоднорідних м'яких біологічних тканинах
Нетреба А., Нагуляк О., Кононов М. Реконструкція та сегментація зображень зважених за дифузією з використанням звичайних томографічних даних
Павлюк С., Кузьмич Р. Вплив зовнішньої температури на модифікацію параметрів діодів потужним імпульсом струму
Прокопенко O. Пороговий мікрохвильовий детектор на основі спінового вентиля
Танигіна Д., Анісімов І., Левитський С. Формування потоків заряджених частинок в фоновій плазмі на початковій стадії плазмово-пучкової нестійкості
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;