Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Радіофізика та електроніка

Випуск повністю
Асламова Л., Меленевська Н., Мірошниченко Н., Грабовська Є. Обмеження використання відсіювальних растрів при проведенні рентгенодіагностичних процеду�
Веклич А., Лебідь А. Методика діагностики плазми електродугового розряду: особливості реєстрації та обробки спектрів
Голобородько А., Данько В., Голобородько Н. Розробка автоматизованого блоку для сканера хвильового фронту
Григорук В., Онисько Ю,. Слінченко Ю. Модовий склад та розподіл поля всередині і зовні кварцових субхвильових волокон з повітряною оптичною оболонкою
Дирів М., Коротков П., Фелінський Г. Моделювання профілю ВКР підсилення в одномодових волокнах методом спектральної декомпозиції
Іванісік А., Ісаєнко О. Спектральний розподіл енергії черенковського випромінювання та вимушеного комбінаційного розсіювання
Іванюта О. Оптичні властивості вуглецевих нанотрубок у біосистемах
Іванюта О., Малишев В. Нерівноважне підсилення джозефсонівських коливань
Карпенко К., Яцюк Р., Кононов М., Судаков О. Дослідження мережевої структури із 48 нейронних елементів
Корінь C., Грязнов Д., Третяк О. Модифікація алгоритму зворотного поширення для навчання штучних нейронних мереж
Косаревич Б., Соловйова М., Анісімов І. Моделювання початкової стадії плазмово-пучкового розряду у гелії методом макрочастинок
Мелков Г., Слободянюк Д. Параметричне підсилення широкосмугового сигналу в мультимодовій системі
Нечипорук О., Козбан С. Комп’ютерне моделювання дисперсії зворотніх об’ємних магнітостатичних хвиль у тривимірному просторі хвильових чисел і частот
Полішко О., Смирнов Є. Акустооптичний дефлектор та модулятор для неполяризованого світла
Прокопенко O., Малишев В., Прокопенко Л. Відбирання та перетворення енергії сигналів НВЧ за допомогою невзаємодіючих порогових детекторів НВЧ на основі магнітних наноструктур, керованих спін-поляризованим струмом
Семенишин Р., Лебідь А., Борецький В., Бабіч І., Веклич А. Дослідження плазми електродугового розряду між латунними електродами
Сидорук С., Черняк В., Мартиш Є., Юхименко В., Ольшевський С., Бабіч І., Федорович О. Імпульсні плазмово-рідинні системи циліндричної геометрії з можливістю ефективного генерування збіжних акустичних хвиль
Сохацький В., Зависляк І., Попов М. Зміна магнітного стану феррит-гранатової плівки під дією механічного напруження
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;