Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Радіофізика та електроніка

Випуск повністю
Бедюх О., Дробков М. Радіопоглинаючі властивості тонких плівок золота в діапазоні частот 8÷11,6 ГГц
Богданов Р., Костюкевич О. Зонована мішень в експериментальному дослідженні магнетронного розпилювального пристрою з двома зонами ерозії
Іванісік А., Коротков,П., Понежа Г. Субнаносекундні імпульси вимушеного комбінаційного розсіювання лазера з модуляцією добротності резонатора за самофокусування
Іванюта О. Властивості змінених фулеритів для органічних фото чутливих пристроїв
Котенко А., Грязнов Д., Бойко Ю. Оптимізація веб-додатків за надійністю та продуктивністю з використанням nginx технології у випадку відсутності контенту, що генерується користувачами
Лагута О., Коблянський Ю. Поверхневі моди в тонких плівках пермалою (NiFe)
Малишев В., Мелков Г., Прокопенко О. Перебудовуємий НВЧ фільтр 3-см діапазона на основі резонатора поверхневої електромагнітної хвилі та плівки залізо-ітрієвого гранату
Мартиш Є., Яценко В. Системи з активними ІЧ-маркерами для автоматичного стикування космічних апаратів
Пуд С., Петричук М., Коваленко В. Вплив електроліту на електрофізичні характеристики іонно-чутливих польових транзисторів на базі кремнієвих нанониток
Скрипець А., Тронько В., Асанов М. Дистанційне вимірювання параметрів поляризованого випромінювання
Шаврін А., Кияшко Ю., Левитський С. Деякі властивості автогенераторів з автоматичним зміщенням
Щербінін М., Анісімов І. Динаміка електронного згустку в зовнішньому магнітному полі. Комп'ютерне моделювання
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;