Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Східні мови та літератури

Випуск повністю
Гончаренко О. Професіоналізми та жаргонізми торгово-економічної сфери сучасної китайської мови
Кірносова Н. Явище граматичної синонімії в китайській мові
Жень Хулянь Роль лексичної пресупозиції у розумінні значення слова (на прикладі модального прислівника 多)
Івахненко М., Шпігунов А. Транскрипція та транслітерація японських назв засобами української мови
Букрієнко А., Андреішена М. Явище перестановки компонентів у складних словах японської мови
Ференчак Ю. Французькі запозичення у персомовній картині світу
Мотріченко О. Антропонімікон гіндімовного ареалу як лінгвокультурний феномен
Покровська І. Явище омонімії у сучасній турецькій мові
Телешун К. Структурні, лексико-стилістичні та граматичні особливості турецькомовного торгівельного контракту
Цимбал К. Проблема відтворення іншомовних власних назв у турецьких засобах масової інформації
Рог Г. Романістика представників гурту "Сервет-і Фюнун": пошуки та втрати
Прушковська І. Мевлевізм творчості Шейха Ґаліба
Модаббері М. Періодизація та жанровий поділ перської прози
Коноваленко О. Древні стилі китайської літератури та історичний розвиток прози
Лебедєв Ю. Степ і море в українських народних думах(до вивчення етнокультурних контактів)
Букрієнко А., Комісаров К. Тематичний підхід до вивчення японської мови
Комісаров К. Методика навчання студентів мовних спеціальностей усного японського монологічного мовлення на початковому етапі
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;