Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Східні мови та літератури

Випуск повністю
Кшановський О. Функціонально-типологічне пояснення вживання перського післяйменника rā після підрядних означальних
О. Максимів Принципи укладання частотного словника газетної лексики сучасної перської мови
Жила В. Порівняльний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом око/눈 в українській та корейській мовах
Сліпченко О. Актуальні аспекти вивчення ідіоматичних зворотів конфуціанської доктрини: морально-етичний та політичний виміри
Покровська І. Специфіка перекладу турецьких зоофразеологізмів українською мовою
Терещенко Т. Взаємодія понять "діалог" та "монолог" у турецькій мові
Нечипоренко Б. Тактика "спрощення і наближення до народу" як засіб маніпулятивного впливу в китайських електронних змі
Малахова Ю. Кодификація японських запозичень у словниках
Комарницька Т. Антоніми у сучасній японській юридичній термінології: структура та функціонування
Гаджиєва Т. Лінгвополітичні проблеми впливу процесів глобалізації на мову
Бондаренко І. Японська поезія і синтоїзм
Шекера Я. Методологічні засади художнього аналізу сунської поезії в жанрі ци (на прикладі творчості Лі Цін-чжао, 1084-1151)
Щербаков Я. Буддійська філософія Китаю І центральної Азії ТА її вплив на далекосхідну літературу
Маленька Т. Перські середньовічні поетики і стиль: до питання теорії та історії
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;