Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Східні мови та літератури

Випуск повністю
Халимоненко Г.І. Давньотюркські антропоніми в українських літописах Х–ХІІІ ст
Дерменджі Омер До питання транслітерації власних назв та імен у практиці турецько-українського перекладу
Покровська І.Л. Лексико-семантична специфіка оповідань Османа Чевіксоя
Телешун К.О. Європеїзми у складі турецької фахової мови торгівлі
Костюк А. До питання вивчення слів-реалій турецької мови
Евтихова И.М., Ибрагимова З.Л. Порядок слов в простых распространенных предложениях на примере немецкого и крымскотатарского языков
Маленька Т.Ф. Поетичний канон перської середньовічної поезії та його вплив на тюркомовні літератури
Терещенко Т.М. До питання функціонування в турецькій розмовній мові речень з еліпсисом присудка
Арнаут Ф.І. Дослідження жанру маані (частівки) у тюркській усній народній творчості
Дрига І.М. Чужина та вигнання в румелійських та урумських турецьких піснях
Прушковська І.В. Ейдоси любові й віри у творі Шейха Ґаліба "Краса і любов"
Озуйґун Алі Риза Жанр сіясетнаме в літературі дивану
Джейган Н. Літературний рух в період правління Абдульхаміда: "Сервет-і фюнун"
Халимоненко Г.І. Словник турецького україніста
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;