Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Східні мови та літератури

Випуск повністю
Л. Богдан Структурно-семантичні особливості японської дитячої ономатопоетичної лексики
І. Дрига Редакції мови караманлійських пам’яток
Н. Ісаєва Стилістичні особливості епістолярної прози Сань Мао
Т. Комарницька Критерії розмежування полісемії та омонімії у сучасній японській юридичній термінології
О. Кшановський Словозмінні категорії в системі морфологічного типу сучасної перської мови
А. Рижков Словотвірні моделі двокомпонентних термінів-композитів галузі права корейської мови
Т. Терещенко Простір як невербальний засіб комунікації: функціональний аспект (на матеріалі сучасної турецької розмовної мови)
Г. Халимоненко Походження терміна "бунчук"
М. Шуть Відображення ґендерних уявлень у пареміях китайської мови
І. Яремчук Концепт "кохання" у поетичній картині світу Форуг Фаррохзад (на матеріалі віршів збірки "Полонянка")
З. Алієва Троянди й виноград (до проблеми етнічних взаємин)
О. Козоріз, Є. Передибайло Сюжети українських та китайських казок, образи головних героїв (порівняльний аналіз)
А. Сломчинська Макама як оригінальний еклектичний жанр арабської літератури
К. Цутида История перевода "Повести о Гэндзи"
Я. Шекера Художня образність сунської поезії в жанрі ци: до проблеми методології дослідження жанру
К. Шпорт Твори кіпрських ашугів: минуле та сучасне
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;