Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Східні мови та літератури

Випуск повністю
Асадчих О., Іщенко А. Лінгвокраїнознавчі основи методики викладання японської мови
Горошкевич О. Соматична фразеологія в курсі вивчення японської мови як іноземної
Жила В. Семантичні особливості фразеологізмів з компонентом "рука" в корейській мові
Кірносова Н. Лічильні слова китайської мови у світлі концепції числа Ж. Піаже
Козоріз О. Словосполучення та словотвір у сучасній китайській мові
Комісаров К. Головні семантико-функціональні особливості прикметників у сучасній японській мові
Малахова Ю. Особливості японських топонімів
Озерська О. Етикетні правила у діловому спілкуванні японців
Ониси Ю. Мотивация при обучении японскому языку в украинских университетах и стремление учащихся продолжать обучение
Підвойний В. Ономастичні дослідження в турецькому мовознавстві
Ситдиков П. Генетичний аналіз китайської економічної терміносистеми
Сліпченко О. Діахронічні дослідження особливої фразеологічної одиниці китайської мови – чен'юй
Тищенко К., Іжик М. Малайсько-полінезійський пласт топонімії Мадагаскару
Асадчих О., Чебан Л. Тематика поетичної антології "Хяку-нін-іс-сю" ("По одному віршу ста поетів")
Величко М. Панегірик у європейській античній та арабській середньовічній літературних традиціях
Козоріз О., Завістовська М. Особливості сатиричного змалювання художньої дійсності у романі Лао Ше "Записки про Котяче місто"
Мурашевич К. Образи природи у ранній творчості Вень Ідо
Шекера Я. Метафора сну в даоській філософії та у поезії Су Ши (1037–1101)
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;