Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Східні мови та літератури

Випуск повністю
Бондар О. Японські запозичення в українській мові: правила написання
Кірносова Н. Когнітивна лінгвістика в Китаї: історія й термінологія
Козоріз О. Афіксальний словотвір у юридичній термінології сучасної китайської мови
Комарницька Т. Абревіація у японській мові: проблема номінації та класифікації
Комісаров К. Специфіка диференціації членів речення в японській мові
Комісаров К., Калашнікова О. Аналіз японських ідіом на позначення злості
Пойнар Л. Вербалізація концепту "істинний шлях" у фразеологічних одиницях китайської мови чен'юй
Покровська І. Національна маркованість відтінків кольоративу жовтий у сучасній турецькій мові
Сав'як Н. Характеристика ключових концептів японської культури в контексті аналізу комунікативної ситуації (КС) "спілкування закоханих"
Філонова В. Міжкультурна комунікація та вивчення іноземних мов
Шамшур М. Когнітивний аспект дослідження фразеологічних одиниць китайської мови "чен'юй"
Ястреблянська M. Фонологiчний аналiз pитму у сучаснiй китайськiй мовi
Бондар Ю. Хвала красі: творчість письменників-естетів у процесі становлення сучасної літератури Японії
Величко М. Строфічні форми поезії в арабо-іспанській середньовічній ліриці
Воробей О. Особливості "поетизованих" п'єс Цао Юя як нової форми китайської драми 30–50-х років ХХ ст
Ісаєва Н., Акімова А. Класичні теорії драми в Китаї та Європі: компаративний аспект
Левицька О. Становлення сексуальності головного героя у романі Морі Оґай "Віта сексуаліс"
Мурашевич К. Міфопоетика у творчості Фен Чжи (1905–1993)
Підмогильна Д. Осмислення зв'язків "тіла" й "душі" у збірці Лу Сіня "Дикі трави"
Шекера Я. Даоська концепція порожнечі у трактатах "Лао-цзи" та "Чжуан Цзи" як основа китайського світобачення
Шекера Я., Бедненко О. Любовна лірика китайського поета доби Тан Лі Шан-іня (813–858): неоднозначність та алюзійність
Шекера Я., Чижевська Є. Аналіз бажань та печалей ліричного героя у творі Тао Юаньміна (365–427) "Заборона кохання" ("闲情赋")
Щербаков Я. Вплив індо-буддійської культури на ґенезу драми Цзацзюй та мотивів у фабулі драми
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;