Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Східні мови та літератури

Випуск повністю
Баликова Н. Складнопідрядне речення з підрядним додатковим в японській мові
Козоріз О. Критерії виділення спеціальних юридичних дискурсів у межах поняття системи права КНР
Комарницька Т. Особливості класифікації фразеологічних одиниць у японській мові
Комісаров К. Класифікаційні ознаки прислівника та приакцидентного означення в японській мові
Несина І. Китайське прізвище як важливий елемент культури Китаю
Нечипоренко Б. Сугестивна функція кліше і мовних штампів в політичному дискурсі китайських ЗМІ
Озерська О. Бар'єри у міжкультурній діловій японсько-західній комунікації
Руда Н. Представленість моделей багатокомпонентних складних речень у романі Лао Ше "Рикша"
Шамшур М. Імпліцитне вираження концепту "любов" у фразеологізмах китайської мови чен'юй
Шевченко О. Лексико-семантична та функціональна класифікації фразеологічних одиниць сучасного ділового китайського мовлення
Бондар Ю. Естетично-психологічна складова пізніх творів Танідзакі Джюн‘ічіро
Букрієнко А. Казка як різновид архетипної історії: європейська та японська традиції
Воробей О. Особливості епізованої драми Лао Ше у зіставленні з епічним театром Бертольда Брехта
Ісаєва Н. Експериментальна сутність драматургії Ґао Сінцзяня
Ковальчук Ю. Образи Кореї та корейців у публіцистичній прозі Джека Лондона
Мурашевич К. Відмінність конотацій головних образів у поезії китайських та французьких символістів
Нечаєва Н. Теоретичні засади китайської поетики у передмові Кі-но Цураюкі до "Кокін-вака-шю"
Підмогильна Д. Концепція людської особистості у творчості Лу Сіня
Халимоненко Г. Течія mahallileşme в турецькій поезії першої половини ХІХ століття
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;